– Det er likevel klart at konsekvensene for oss er dramatiske for oss, vi vil derfor måtte vurdere alle tenkelige alternativer for videre håndtering varsler en kampklar Q-sjef, Kristine Aasheim.
– Det er likevel klart at konsekvensene for oss er dramatiske for oss, vi vil derfor måtte vurdere alle tenkelige alternativer for videre håndtering varsler en kampklar Q-sjef, Kristine Aasheim.

Full kamp i melkehylla

– Regjeringens beslutning om å aktivt svekke konkurransen i meierisektoren gir dramatiske konsekvenser for Q-meieriene, nå varsles det kamp helt inn for å hindre kuttene, skriver Q-Meieriene.

Regjeringen vi redusere de konkurransefremmende virkemidlene og på den måten svekke konkurransen i den norske melkehylla.

– Regjeringen sier de ønsker konkurranse og lavere priser i matbutikken, men de gjør det motsatte, sier Q-Meieriene.

Advart sterkt mot regjeringens forslag

Beslutningen som regjeringen har truffet er i strid med faglige råd, både Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Landbruksdirektoratet og regjeringens eget regelråd har alle advart sterkt mot regjeringens forslag.

Det samme har alle dagligvarekjedene.

Dårligere utvalg og høyere priser til forbruker

En av de klareste aktørene i høringen er Konkurransetilsynet, de skriver i sitt høringssvar: «Endringene som er foreslått vil etter Konkurransetilsynets vurdering kunne føre til ytterligere svekkelse av en allerede svak konkurranse i meierimarkedene, med risiko for dårligere utvalg og høyere priser til forbruker.»

– Regjeringen gjør nå et bevisst valg som svekker vår evne til å konkurrere med Tine, resultatet av dette er ikke bare røde tall for Q-meieriene, men også høyrere priser for forbrukerne, advarer Kristine Aasheim som er daglig leder i Q-meieriene.

– Under enhver kritikk

– Måten regjeringen har drevet frem denne saken er under enhver kritikk, skriver Q-meieriene.

Den uforutsigbarheten våre bønder og kunder nå opplever vil gi varig skade for Q-meieriene, men også for norsk landbruk mener Q-meieriene.

Regjeringen har tidligere varslet at de foreslåtte endringene målsettes å tre i kraft allerede 1. januar 2024.

– Forbrukerne vil med regjeringens tiltak oppleve svekket konkurranse, høyere priser, mindre mangfold og en meierisektor hvor Tines konkurrenter verken har mulighet eller evne til å investere og innovere, skriver Q-meieriene.

60% av den direkte kostnadskorreksjonen som Q-Meieriene har mottatt for å kunne konkurrere med det tidligere melkemonopolet, er forslått kuttet over natten.

– Skjer det må dessverre forbrukerne forberede seg på prisøkninger allerede fra januar meddeler Q-sjefen.

Faginstanser mener dette forslaget vil svekke norsk melk mot importert vare, noe som åpenbart vil svekke norske bønder.

De samme fagetatene sier klart at dette vil gå ut over evnen til forbrukerdrevne innovasjoner i hele verdikjeden, det viser høringen til regjeringens forslag.

Vedtar dyrere og dårligere utvalg

– Realiteten er at regjeringen vedtar dyrere og dårligere utvalg av meierivarer, det er det stikk motsatte vi trenger i et marked som domineres av en gammel monopolist med 75% markedsandel i dagens marked sier Aasheim.

Konsekvensene er dramatiske for oss

Høringsinstansene mener også det vil gi både dårligere utvalg og høyere matvarepriser, økt risiko for import og et reelt monopol på råvareleddet, ved at Tine blir eneste meieri som henter melk fra bøndene.

Q-meieriene varsler nå at de vil gjennomgå vedtaket så snart dette foreligger, og se hvilken konkrete grep som blir nødvendige for å tilpasse seg dette.

Lunken kundetilfredshet med leverandører av sparing- og investeringstjenester

– Det er likevel klart at konsekvensene er dramatiske for oss, vi vil derfor måtte vurdere alle tenkelige alternativer for videre håndtering, varsler en kampklar Kristine Aasheim.