- Halvparten av oss har kuttet i varer som ikke er nødvendige. Vi prioriterer trening, helse, ferie og ting til barna og bikkja, sier Jørgen Loeng, partner i PwCs Strategy&.
- Halvparten av oss har kuttet i varer som ikke er nødvendige. Vi prioriterer trening, helse, ferie og ting til barna og bikkja, sier Jørgen Loeng, partner i PwCs Strategy&. FOTO: Krafftwork

Økonomisk vending: Slik kutter nordmenn utgifter

Treningsbransjen vinner. Restauranter taper. Slik kutter nordmenn kostnadene.

Strategy&, et nytt strategirådgivningsmiljø i PwC, har i samarbeid med Norstat gjennomført en grundig undersøkelse som tar et dypdykk i den finansielle situasjonen til norske husholdninger og hvilke tiltak de gjør for å eventuelt kutte utgifter.

Prioriterer annerledes og hardere

Jørgen Loeng, partner i Strategy&. FOTO: PWC

Undersøkelsen viser at trening, helse, ferie og produkter til dyr og barn står høyest på lista over det vi ønsker å prioritere, mens klær, møbler og interiør er nederst på lista.

Dårligere råd gjør at vi prioriterer annerledes og hardere.

Forbruksmønsteret til nordmenn endrer seg i økonomisk nedgangstid, men de reduserer ikke utgifter på alle områder.

En omfattende undersøkelse viser at vi gjør tilpasninger for å opprettholde forbruket i prioriterte kategorier samtidig som vi kutter i det vi egentlig ikke trenger.

– Vi ser at de fleste fortsatt har økonomisk kontroll, men det er en tydelig trend at vi nå er mer forsiktige og har redusert forbruket av ikke-nødvendige varer, sier Jørgen Loeng, partner i Strategy&.

Dypdykk i den norske økonomien

Konklusjonen er tydelig: En rekke bransjer kommer til å bli påvirket som følge av endret forbruksmønster.

Trening, helse, ferie og produkter til dyr og barn er viktig for oss. Møbler, klær og restaurantbesøk er nedprioritert.

– For at retail- og konsumentaktører skal overleve den økonomiske situasjonen vi står i er det viktigere enn noen gang å tilpasse tilbudet til hvordan ulike forbrukere agerer, sier Loeng.

Det er ingen «one size fits all»

– Nye forbruksmønstre kan skape nye muligheter for virksomheter som ønsker å befeste eller forbedre sin posisjon i markedet, utdyper han.

Han mener at retail- og konsumentaktører som skal overleve den økonomiske situasjonen vi står i, må skreddersy tilbudet til hvordan forbrukerne tilpasser seg på ulike måter i sine spesifikke kategorier.

– Det er ingen «one size fits all». Innen dagligvare kjøper forbrukerne typisk billigere merkevarer. Når vi skal ut og spise eller dra på ferie, er kuttene derimot oftere gjennom å redusere frekvensen, heller enn at det går på bekostning av kvaliteten, avslutter Loeng.

   Øvrige utvalgte funn i rapporten:

  • Over 80 prosent av norske husholdninger har fortsatt kontroll, men 3 av 10 har betydelig dårligere økonomi enn i fjor.
  • Halvparten av norske forbrukere har brukt av sparepengene sine på løpende kostnader, for eksempel regninger og dagligvarer, i løpet av det siste året.
  • Omtrent 3 av 10 husholdninger oppgir å ha under NOK 50 000 i oppsparte midler. Mange kan dermed fort kan havne i en svært trøblete finansiell situasjon.