customer-service-support-salary

Dette tjener de som jobber i kundeservice

Hva tjener folk i gjennomsnitt i ulike kundeservicejobber sammenlignet med den vanlige lønnen i Norge, og hva kan du gjøre for å få bedre betalt? Lønna i kundeservice kan være forskjellig fra bransje til bransje. Her får du en kort oversikt.

Ifølge tall fra SSB er medianlønnen i Norge 572 000 kroner, noe som gir en månedslønn på 47 680 kroner.

Hvordan er de forskjellige kundeserviceyrkene opp mot dette?

Hva er gjennomsnittet og medianlønnen?

Dette er tall fra 2022 hentet fra SSB. I tredje kvartal 2023 var lønnsveksten på 6,3% for året så langt. Det er derfor rimelig å tenke at tallene er litt høyere nå enn når de ble hentet i 2022.

Gjennomsnittslønn er alle lønninger delt på antall personer. Den påvirkes av svært høye eller lave lønninger.

Medianlønn er den midterste lønnen når alle lønninger er sortert. Den er mindre påvirket av ekstreme lønninger, som da ofte kan trekke opp gjennomsnittet.

Kundesentermedarbeidere har en gjennomsnittslønn på 43 140 kroner og en medianlønn på 41 080 kroner.

En kundebehandler i bank, som jobber med lån og kreditt, har en gjennomsnittslønn på 62 510 kroner og en medianlønn på 54 500 kroner.

Servitører har gjennomsnittslønn på 33 550 kroner, og en medianlønn på 32 500 kroner.

Servicemedarbeidere, på for eksempel bensinstasjon, har gjennomsnittslønn på 38 470 kroner, og en medianlønn på 37 120 kroner.

Kundebehandler i bank og postkontor har en gjennomsnittslønn på 42 670 kroner, og en medianlønn på 40 980 kroner.

Hotellresepsjonister tjener i snitt 34 800 kroner, med en medianlønn på 34 410 kroner.

Informasjonsskrankemedarbeidere tjener gjennomsnittlig 45 490 kroner, med en median på 44 610 kroner.

Resepsjonister, utenom hotell, tjener 42 620 kroner, med en medianlønn på 42 200 kroner.

Hvordan forhandle lønn

Noen mener at de får den lønnen de fortjener og som er fornuftig i forhold til stilling og andre man naturlig kan sammenligne seg med, mens noen føler at de får for lite i forhold til jobben de gjør.

For en del ansatte kan forhandlinger om lønn være vanskelig å ta opp med sin leder.

Det er trang økonomi for mange nordmenn, og mange ser seg derfor nødt til å ta den ubehagelige samtalen.

Forberedelse er nøkkelen

Før du går inn i en lønnsforhandling, er det essensielt å sjekke litt rundt. Se på bransjens standarder og hva dine kolleger med lignende erfaring og ansvar tjener.

Vær klar over din egen verdi – tenk på dine prestasjoner, ferdigheter, og eventuell ekstra verdi du bringer til bordet.

Denne forberedelsen vil ikke bare gi deg en solid grunn å stå på, men også selvtilliten du trenger for å argumentere for din sak.

Tidspunktet teller

Timing kan være kritisk i lønnsforhandlinger.

Et ideelt tidspunkt er ofte etter et vellykket prosjekt, en årlig gjennomgang, eller når du har påtatt deg nye ansvarsområder.

Det viser at du aktivt bidrar til selskapets suksess, noe som styrker argumentet ditt for en høyere lønn.

Presentasjonen er viktig

Når du presenterer dine ønsker, vær profesjonell og direkte.

Start med å uttrykke din takknemlighet for muligheten og erfaringene du har fått.

Fremhev deretter dine bidrag og prestasjoner, og knytt disse direkte til verdien du bringer til avdelingen og selskapet.

Vær klar og presis når du snakker om ønsket lønnsnivå, og støtt dette med dataen du har samlet.

Ha en plan B

Forhandlinger er en toveiskommunikasjon.

Det er viktig å ha en plan B. Hvis arbeidsgiveren ikke kan imøtekomme ditt lønnsønske, vurder å forhandle om andre fordeler eller be om en plan for fremtidig lønnsøkning basert på bestemte prestasjonsindikatorer.

Vær åpen for å lytte til arbeidsgiverens perspektiv og vær forberedt på å diskutere alternative kompensasjonsformer, som fleksibel arbeidstid, flere feriedager, eller profesjonell utvikling, hvis lønnsøkningen ikke er umiddelbart mulig.

Dette viser at du er fleksibel og engasjert i din langsiktige karrierevekst innen selskapet.


Vi i Kundeserviceavisen vil gjerne vite hva du tenker om temaet. Send oss en mail på post@kundeserviceavisen.no