Morten Bjørnson er Partner ved Boston Consulting Groups Oslo-kontor.
Morten Bjørnson er Partner ved Boston Consulting Groups Oslo-kontor. FOTO: Guro Beitohaugen, BCG

Unge kunder fremmer innovasjon i forsikringssektoren

En fersk rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser at Gen-Z og Gen-Y ønsker nye forsikringsløsninger – som å forsikre digitale eiendeler.

– 30% av Gen-Z og 25% av Gen-Y er åpne for å kjøpe forsikring i metaverset, forteller Morten Bjørnson, partner ved BCGs Oslo-kontor.

Bekymring for risikoer knyttet til pensjon og cybersikkerhet

Morten Bjørnson. FOTO: Guro Beitohaugen, BCG

Morten Bjørnson viser til den ferske BCG-rapporten The Latest Purchasing Trends in Global Insurance der 13 000 forsikringskunder over hele verden ble spurt om deres nåværende avtaler, kundeopplevelser og fremtidige behov.

Trenden med en glidning mot digitale kanaler har Bjørnson og hans kolleger i konsulentselskapet sett i Norge over lengre tid.

– Gode digitale kanaler har blitt ett av de viktigste kjøpskriteriene for norske forsikringskunder i privatmarkedet, slår Bjørnson fast.

Bilulykker, skader på eiendom. potensielle helsekostnader og kvaliteten på omsorg ved livets slutt er alle listet blant kundenes største bekymringer, ifølge rapporten.

Gode digitale kanaler har blitt ett av de viktigste kjøpskriteriene

I tillegg uttrykte mange respondenter bekymring for risikoer knyttet til pensjon og cybersikkerhet, og indikerte at deres eksisterende forsikringer ikke fullt ut bidrar til å dempe disse bekymringene.

Cyberforsikring

Interessen for å forsikre digitale eiendeler, som kryptovaluta eller NFT, er også høyere blant de yngre aldersgruppene; hele 52% av Gen-Z-respondentene har allerede forsikret digitale verdier eller føler behov for det.

Til Kapital sa Christian Rindlisbacher i forsikringsmegleren Aon Norway at en del mindre selskaper gjerne kjøper cyberforsikring gjennom IF, Gjensidige og Tryg, mens større selskaper bruker megler og går til globale aktører som AIG, Axa, Zurich, Qbe og Allianz.

Norske forsikringsaktører må ta inn over seg nye produktpreferanser

I cyberforsikringsavtalen hos Gjensidige heter det imidlertid at kryptovaluta ikke dekkes av avtalen. Det samme fremgår hos Fremtind.

Få, om noen, av cyberforsikringene er rettet mot privatmarkedet.

Ettersom de yngre aldersgruppene blir en stadig større del av markedet, må også norske forsikringsaktører ta inn over seg nye produktpreferanser.

– Baby boomers viser ikke uventet en mer konservativ tilnærming til nye løsninger. Kun 14% har – eller føler behov for – forsikring av digitale eiendeler, ifølge BCGs globale undersøkelse.

Økt segmentering

Det brede kundegrunnlaget i forsikringsbransjen understreker viktigheten av å integrere flere salgskanaler for å forbedre kundeopplevelsen.

– Det er avgjørende at forsikringsselskaper evner å kombinere det personlige med det digitale for å møte behovene til hele kundegruppen, sier Morten Bjørnson.

Yngre generasjoner verdsetter produktfleksibilitet og bekvemmelighet over pris

Forsikringskunder veksler stadig mellom digitale og personlige interaksjoner.

Det krever en fleksibel og integrert tilnærming fra selskapenes side.

Hva vil prege kundeservice i 2024? Ekspertene svarer

Et voksende antall nettsider tilbyr sammenligning av ulike parametere på tvers av selskap, gjør også «forsikringsshopping» betydelig enklere for kunder på jakt etter de beste tilbudene.

– Undersøkelsen viser at yngre generasjoner verdsetter produktfleksibilitet og bekvemmelighet over pris, avslutter Bjørnson.


Inndelingen i aldersgrupper:

Gen-Z: Født fra midten av 1990-tallet til tidlig 2000-tallet. 18-25 år.

Gen-Y (også kjent som Millennials): Født fra tidlig 1980-tallet til midten av 1990-tallet. 26-41 år.

Gen-X: Født fra tidlig 1960-tallet til tidlig 1980-tallet. 42-57 år gamle.

Baby boomers: Generasjonen som ble født i tiden etter 2. verdenskrig, fra 1946 til 1964. 58-76 år.