retail

Hvordan vil kunstig intelligens og ny teknologi påvirke fremtidens detaljhandel?

– Sannheten er at effekten av kunstig intelligens (KI) og andre fremvoksende teknologier knapt har begynt å merkes, ikke minst innen detaljhandel, sier Tata Consultancy Services.

Ifølge Tata Consultancy Services (TCS) har ny teknologi potensiale til å revolusjonere detaljhandelen ved å skape helt nye muligheter og spillerom.

Her er fem måter KI og digital teknologi allerede har begynt å påvirke detaljhandel:

1. Digitale tvillinger (Digital Twins)

I forbindelse med detaljhandel, kan digitale tvillinger brukes til å gjenskape en butikk, et lager eller til og med hele leverandørkjeden som en digital kopi.

KI spiller en avgjørende rolle for å gjøre disse digitale tvillingene både smartere og mer nøyaktige.

En digital tvilling av en butikk kan, for eksempel, simulere kundestrømmer, forutsi hvor det er mest trafikk og til og med bestemme den optimale plasseringen av produkter.

Ved å analysere data i sanntid kan KI justere den digitale tvillingen for å gjenspeile endringer i kundeadferd, sesongtrender eller lagerbeholdninger.

Dette gjør at forhandlere kan teste forskjellige scenarier i et virtuelt miljø før de implementeres i den fysiske butikken.

2. Færre returer

Returer er et betydelig problem for detaljhandelen.

De fører ofte til økte driftskostnader med reduserte fortjenestemarginer som resultat. Her kan KI også bidra ved å forutsi og forhindre unødvendige returer.

Ved å analysere kundedata, kjøpshistorikk og tilbakemeldinger kan KI bidra til å identifisere hvorfor visse produkter returneres oftere.

Reduserte driftskostnader, minimere svinn og redusere miljøpåvirkningen

Ved hjelp av KI kan produktbeskrivelser og størrelsesanbefalinger forbedres, og virtuelle prøvinger muliggjøres for å sikre at kundene har en bedre forståelse av hva de kjøper.

Ved å redusere antall returer sikrer forhandlere både reduserte driftskostnader og samtidig bidrar til å minimere svinn og redusere miljøpåvirkningen fra logistikken forbundet med returene.

3. Smarte kampanjer

Tradisjonelle markedsføringsstrategier bygger ofte på bred demografi og tidligere salgsdata.

KI kan brukes til å tilpasse kampanjer til et individuelt nivå.

Dette tjener de som jobber i kundeservice

Ved å analysere en kundes kjøpshistorikk, online- og butikkadferd og data som relaterer seg til deres ambisjoner, livsstil og hvor ofte de handler, kan KI sette sammen sanntidskampanjer som er skreddersydd for hver enkelt kunde.

4. Logistikk og etterspørsel

Å forutsi etterspørsel har alltid vært en utfordring innen detaljhandel, og kan resultere i for store eller for små lager som også har en negativ innvirkning på kostnadene og kundeopplevelsen.

KI kan forutsi etterspørsel med unik nøyaktighet. Ved å analysere tidligere salgsdata, nåværende markedstrender, sentiment i sosiale medier eller til og med faktorer som værmønstre, kan KI gi forhandlere detaljert innsikt i hvilke produkter som vil være etterspurt.

KI kan forutsi etterspørsel med unik nøyaktighet

Denne prediktive evnen strekker seg også til logistikk, ved å optimalisere lagerbeholdningene og sørge for at butikkene verken har for mye eller for lite av en vare.

I hovedsak vil KI gjøre det mulig for forhandlere å ha riktige produkter, i riktige mengder, på riktige steder og til riktig tidspunkt. Dette fører til både økt salg og reduserte kostnader.

5. Måling av miljøpåvirkning

Bærekraft blir stadig viktigere for både forbrukere og bedrifter.

Når miljøbevisstheten øker, øker også presset på detaljhandelen. Ved å integrere KI kan bedrifter gå fra å bare måle, til å forutse og proaktivt håndtere utslipp.

KI kan hjelpe forhandlere med å spore sitt karbonavtrykk gjennom hele leverandørkjeden ved å analysere alt fra innkjøp av råmaterialer til produktleveranser for å identifisere hvilke deler som har størst miljøpåvirkning.

KI kan deretter brukes til å foreslå strategier og tiltak for å redusere det.