Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.  
Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.  

Nordmenn vil bruke mer penger på ferie

Reisepuls 2024, en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Virke, viser at en gjennomsnittshusholdning i Norge planlegger å bruke 45 900 kroner på ferie i 2024.

I fjor ville gjennomsnittshusholdningen bruke 36 250 kroner på ferie, sammenlignet med årets tall på 45 900 kroner er det en solid økning.

– Dette er en betydelig økning, som viser at ferie og reiseopplevelser fortsatt er viktig for mange. En del av økningen må tilskrives inflasjon og svekket kronekurs, da reiser – som alt annet, er blitt betydelig dyrere det siste året, sier Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.

Prioriterer ferien

– Sommerferien er viktig for nordmenn, og folk vil gjerne bruke pengene sine på akkurat den, som mange anser for å være hovedferien, forteller Pettersen.

Han tror dyrtiden har gjort folk flinkere til å planlegge og prioritere pengebruken – også i valg av ferie.

46 prosent sier at det fortsatt er viktig å prioritere ferie

Det er 65 prosent som svarer at de skal ha sommerferie, på stabilt nivå med fjoråret. Funn i undersøkelsen viser at største del av feriebudsjettet brukes på sommerferien.

– 46 prosent sier at det fortsatt er viktig å prioritere ferie, selv om den er blitt dyrere. Langhelger og fotballturer må muligens vike når man ser på det totale reisebudsjettet i løpet av helt år, sier Pettersen.

Utenom skolens ferier

Selv om mange fortsatt skal bruke penger på reise i år, så skjer det likevel en endring i folks reisevaner.

Totalt 38 prosent av de spurte sier at dyrtiden påvirker reiseaktiviteten i feriene, med blant annet økte priser i Norge, svak krone og renteoppgangen det siste året.

3 prosent svarer at de i år vil ta ferie utenom skolens ferier

Hele 23 prosent svarer at de i år vil ta ferie utenom skolens ferier.

– Slik kan man unngå de dyreste ukene, og eksempelvis få mer for pengene hvis man drar to uker etter vinterferien. Det er nok et bevis på at nordmenn planlegger feriene sine godt, sier Pettersen.

Lysefjorden. Nær Preikestolen. FOTO: Getty Images

Mindre fly

Nesten hver femte nordmann (19 prosent) sier nå at de vil endre på måten de reiser på i ferien, av hensyn til klima og miljø.

– Blant disse er det flest som sier at de ønsker å reise mindre med fly samt velge andre, mer miljøvennlige transportmidler på destinasjonen, sier Pettersen.

Tiktok : – Frekkhet som kundeservice

35 prosent av denne gruppen sier også at de ønsker feriedestinasjoner som er nærere.

– Dette er et tydelig signal om at reisevaner for mange er blitt et verdivalg. Det brukes penger, men på en annen – og på en mer bevisst måte enn tidligere, sier han.