Pulver

Tine bruker Nyt Norge-merking på produkter med unorsk melk

Tine har for lite melk, og trenger importert melkepulver for å produsere produkter som normalt. Men, reaksjonene lot seg ikke vente når Tine søkte om å bruke Nyt Norge-merkingen på produkter som inneholdt inntil 3 prosent importert melkepulveret.

Det har kommet reaksjoner på at TINE har søkt og fått dispensasjon om å kunne bruke emballasje med Nyt Norge-merket på produkter som kan inneholde importert melkepulver fra Tyskland.

– TINE vil i tiden fremover sørge for at forbrukerne får god informasjon om hvilke produkter som kan inneholde inntil 3 prosent importert melkepulver. TINE ønsker å gjennomføre dette tiltaket for å hegne om NYT Norge-merket, skriver selskapet i en pressemelding. 

Bakgrunnen er at TINE har et melkeunderskudd på en prosent, som nå løses ved å importere pulver.

Forbrukerne vil merke lite til denne mangelen, og alle deres favorittprodukter blir å finne i butikkhyllene.

En dispensasjon betyr ikke at TINE kommer til å benytte seg av denne, med mindre det blir nødvendig for å fortsatt være leveringsdyktig til kunder og forbrukere.

– En vond prosent

– Selv om det bare er et melkeunderskudd på 1 prosent, er dette en vond prosent for oss melkebønder. Norske forbrukere fortjener meieriprodukter produsert på 100 prosent norsk melk. Det skal vi gjøre alt vi kan for å levere på. Nå står vi i en situasjon hvor vi må vi ta vare på Nyt Norge-merket og vi skal være transparente om det vi gjør, sier melkebonde og styreleder i TINE, Marit Haugen.

Melkebonde og styreleder i TINE, Marit Haugen.

Hun legger til at styret og administrasjon i TINE jobber med en grundig gjennomgang av alle faktorer som ligger bak melkeunderskuddet – både med hensyn til prognoser, økonomi og driftsmessige forhold.

TINE vil i tiden fremover sørge for at forbrukerne får god informasjon om hvilke produkter som kan inneholde inntil 3 prosent importert melkepulver

– Det er jo grunnleggende positivt at etterspørselen etter norsk melk er stor, og da må TINE klare å levere på dette. Derfor jobber vi også for at vi skal tilbake til en normal forsyningssituasjon så raskt som mulig, avslutter Haugen.

Prognosene anslår en mangel på om lag 15 millioner liter melk i første kvartal 2024.

Nyt Norge støtter opp om tiltak

Det er ikke praktisk mulig å merke hvert enkelt beger, men TINE vil sørge for at forbrukerne får tilgang til god informasjon om dette i butikk.

Administrerende direktør i Nyt Norge, Nina Sundqvist, støtter opp om tiltaket TINE nå iverksetter.

– Det er bra at TINE tar nødvendige grep for å ta vare på tilliten og omdømmet til opprinnelsesmerket Nyt Norge. Det er helt essensielt for at vi skal fortsette den viktige jobben med å gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken, sier Nina Sundqvist.

Gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken

I samarbeid med kundene jobber TINE nå med å få på plass informasjon til forbruker så raskt som mulig.

Hvilke produkter vil inneholde importert melkepulver?

Enkelte av Tines yoghurter inneholder en liten mengde melkepulver for å oppnå riktig konsistens. Dette er vanligvis norskt melkepulver

Pulveret utgjør inntil 3 % av produktet, og norsk melk vil fortsatt være hovedingrediens.

De har fått dispensasjon fra Nyt Norge til å fortsette med merkeordningen, selv om de i en kortere periode bruker en liten mengde importert melkepulver.

De har fått dispensasjon fra Nyt Norge til å fortsette med merkeordningen

Melkepulver brukes i produksjon av blant annet iskrem, sjokolade, kjøttprodukter, yoghurt og brød. Enkelte TINE-yoghurtvarianter inneholder under 3 % skummetmelkpulver for å oppnå ønsket konsistens.

Disse er:

  • TINEs fruktyoghurter
  • TINE Yoghurt Naturell
  • TINE Yoghurt Nyt
  • TINE Yoghurt Laktosefri
  • Go’morgen (har ikke Nyt Norge (pga innholdet av importert musli)

Vi tester chatbotene til 4 av landets store banker