d9816746-0afa-4ae3-a17d-121aa7542ffb

Hvilke banker har vært best på boliglån i 2023?

Renterdar har sett nærmere på hvilke banker som har hatt beste tilbud for ulike grupper av boliglånskunder i 2023. Digitalbank-konseptene topper for alle kategorier med unntak av unge boliglånskunder med høy belåningsgrad.

Rangeringen er basert på hvilke banker som oftest dukket opp som topp 3 tilbud for ulike kundegrupper på Renteradar gjennom 2023.

Tilbudene er rangert etter lavest effektiv rente og vises bare når kunden oppfyller kvalifikasjonene til boliglånet.

Beste banker

Disse bankene har hatt best tilbud i 2023 for følgende kundegrupper:

Kunder over 34 år med standardlån og mellomhøy belåningsgrad (60-75 %)

 1. Himla (Fana Sparebank)
 2. NORDirekte (Skagerak Sparebank)
 3. Landkreditt Bank

Digitalbank-konseptet Himla fra Fana Sparebank har gjennom hele året vært blant de beste rentetilbudene for denne kundegruppen.

Himla har kun ett boliglånsprodukt som går opp til 75 % belåningsgrad. Dette har i snitt vært rimeligst totalt sett for de mellomhøy belåningsgrad.

NORDirekte fra Skagerak Sparebank har hevet renten litt tidligere enn Himla, men ellers omtrent vært på samme linje.

Landkreditt Bank senket sine priser på våren i 2023 og ble etter det blant de mest konkurransedyktige bankene.

Kunder over 34 år med standardlån og lav belåningsgrad (under 60 %)

 1. Nybygger (Sparebanken Øst)
 2. Bulder (Sparebanken Vest)
 3. Sbanken (DNB)

Prisingen til Nybygger har ligget litt under Bulder mesteparten av 2023, men disse to bankene har i snitt ligget godt under resten av bankene.

Sbanken har ligget litt høyere enn Nybygger og Bulder på standardlån, men en del lavere på rammelån som er et alternativ for denne kundegruppen.

Boliglån Ung, under 34 år, høy belåningsgrad (>75 %)

 1. Fana Sparebank
 2. Landkreditt Bank
 3. Sparebank 1 Østfold Akershus

De fleste bankene har gode rentevilkår for kunder under 34 år siden det er her konkurransen er størst.

Digitalbankene tilbyr sjeldent boliglån til denne gruppen med høy belåningsgrad.

I rangeringen har vi kun sett på Boliglån Ung produktet og ikke førstehjemslån som er et alternativ for mange i denne gruppen.

Rammelån, lav belåningsgrad (<60 %)

 1. Sbanken (DNB)
 2. NORDirekte (Skagerak Sparebank)
 3. Nybygger (Sparebanken Øst) og Bulder (Sparebanken Vest) (delt plassering)

Sbanken (DNB) har gjennom store deler av året hatt den laveste renten på rammelån.

Renten til Nybygger har kun ligget litt høyere, men Nybygger tilbyr ikke rammelån til de med under 2 millioner i lån og kommer derfor først på 3. plass sammen med Bulder.

NORDirekte tar derfor en knepen andreplass foran Nybygger siden de tilbyr rammelån uansett lånestørrelse.

Hyppige renteøkninger gjør det vanskelig å få oversikt

2023 har vært et år preget av hyppige renteøkninger og det har vært svært krevende å holde oversikt over de gjeldende prisene til enhver tid.

Renteradar innhenter oppdaterte tilbud fra Finansportalen flere ganger daglig. I tillegg gjøres det justeringer i tilbudene hvis bankene har kommunisert renteøkninger som enda ikke er lagt inn på Finansportalen.

Videre gjør Renteradar en egen justering av tilbud hvor renten forventes hevet i nærmeste fremtid.

Basert på metodikken over får brukerne et godt bilde over hvilke banker som har best tilbud.

Bankene i kåringene over har gjennom hele året vært konkurransedyktige innenfor sitt kundesegment selv om plasseringen kan endre seg noe fra måned til måned.

Slik er kåringen gjennomført:

På Renteradar får brukeren en oversikt over topp 3 boliglånstilbud som man antakeligvis kvalifiserer for. Renteradar finner frem til de tre relevante tilbudene med lavest rente basert på følgende kriterier:

 • Alder
 • Belåningsgrad (Lån delt på boligverdi)
 • Lånestørrelse
 • Eventuelle medlemskap i en forening med bankavtale
 • Geografi – Banker som tilbyr lån der brukeren bor
 • Type lån (Standardlån, rammelån, grønne lån etc)

Kåringen viser hvilke banker som oftest har hatt et tilbud med en effektiv rente blant de tre beste innenfor kundegruppen.

For å gjøre det mest sammenlignbart har vi valgt å ekskludere banktilbudene som krever medlemskap i en forening.

Demotiverer du dine kundesenteragenter?

Små lokalbanker som ikke har landsdekkende tilbud dukker ikke opp i rangeringen.

Renteradars kommersielle samarbeid med enkelte banker påvirker ikke rangeringen.