Kundeservice-Awards-2023_D01A5073
FOTO: Eivor Eriksen_Fotofolk.no

Kundeservice Awards 2024: En kveld for heder

Torsdag 25. januar gikk Kundeservice Awards av stabelen. Rundt 100 mennesker som jobber i et kundesenter/callcenter møttes på prisutdelingen for å feire. – Kvelden ble veldig vellykket. Det var morsomt å være arrangør, og mitt inntrykk er at gjestene syntes arrangementet var tipp topp, forteller Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO.

Konkurransen arrangeres av ANFO og VIRKE, som også samarbeider om sertifiseringsordningen Godkjent Callcenter.

– Kvelden besto av cirka 100 personer som feirer gode prestasjoner blant bransjekollegaer. Lave skuldre og høy stemning, forteller Carsten Gunnarstorp.

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFOKundeservice Awards ønsker å fremme seriøsitet, annerkjennelse og yrkesstolthet for alt arbeidet som gjøres av de som jobber i et kundesenter/callcenter.

– Det jeg gleder meg mest til er å trykke stolte medarbeidere i hånda når de får pris for godt håndverk. Gleden hos enkeltpersoner, som smitter over på andre, og som skaper et grunnlag for å få kollegaer til å skinne, fortalte Gunnarstorp i forkant av prisutdelingen.

– Det var skikkelig gøy å oppleve

Han forklarer at både prisvinnerne som gikk opp på scenen og deres kolleger var fornøyde.

– Selv om det er enkeltpersoner som mottar prisen, var det tydelig at kollegaene satte stor pris på at prisen tilfalt «dem», sier Gunnarstorp.

Lave skuldre og høy stemning

– Lykken plasserer seg altså blant de ansatte like mye som på ledelses- og bedriftsnivå, forteller Gunnarstorp.

Videre forklarer han at kvelden ble veldig vellykket.

– Det var skikkelig gøy å oppleve, legger han til.

Fremme yrkesstolhet

Han mener at salg og kundeservice har mye større betydning for annonsørenes topp- og bunnlinje enn hva de normalt får honnør for.

– Det er derfor viktig å fremme yrkesstolthet blant de som jobber med denne delen innen markedsføringsfaget, forteller han.

Et annet viktig element er at juryvurderingen tar utgangspunkt i det faglige arbeidet som utføres.

Spørreundersøkelser i markedet tar utgangspunkt i brukeropplevelsen (resultatet), men brukeropplevelsen av kundeservice er ofte styrt av hvilket produkt eller tjeneste som er utgangspunktet for kundeservicen.

– Det er lett å få gode salgsresultater på et godt produkt. Resultatet er et viktig element i juryens vurdering, men fag og metodikk er enda viktigere. Det er altså hardt og godt arbeid som gis honnør i denne konkurransen, utdyper Gunnarstorp.

Dette er vinnerne

Årets kundesenter – DHL EXPRESS

Dette kundesenteret utmerker seg med høy medarbeidertrivsel, tillitsbasert ledelse, og eksepsjonell kundetilfredshet, støttet av proaktiv problemforebygging og direkte tilgang til toppledelsen. Deres kultur for utmerkelse i kundeservice har ført til flere priser.

Årets Medarbeider Kundesenter – Terje Krane fra ProffCom

Årets Medarbeider i Kundesenteret utmerker seg med ekstrem kundetilfredshet, en positiv kulturpåvirker, og en evne til å løfte stemningen på arbeidsplassen. Med et naturlig talent for coaching, faglig støtte, og kreativitet, bidrar vinneren med verdifulle forbedringsideer og er en eksemplarisk rollemodell. Personen har også vunnet prisen som årets kollega, valgt blant 200 medarbeidere.

Årets Teamleder Kundeservice – Eva Granly Foss fra ProffCom

Årets Teamleder i Kundesenteret er en effektiv kulturbygger med fokus på mennesker, som skaper gode resultater, forutsigbarhet, og trivsel. Vedkommende sørger for klar kommunikasjon om mål, oppfølging, og kontinuerlig utvikling av teammedlemmer. Gjennom tillitsbasert ledelse og aktiv kunnskapsdeling fremmer lederen eierskap og forståelse, feirer teamets suksesser, og oppnår høy medarbeidertilfredshet med en score på 9,6/10.

Årets Teamleder Callsenter – Ole Gunnvar Arud Vale fra Maskineriet 

Årets Teamleder på Callsenteret er en dyktig organisator som legger til rette for medarbeidernes suksess med grundige forberedelser og klare rapporter. Lederen håndterer effektivt flere oppgaver og kampanjer, sikrer kontinuerlig coaching og kompetansedeling, og oppnår imponerende salgsresultater. Med sterk kontroll på tall og detaljer, inspirerer lederen til høy disiplin og selvledelse i teamet.

Årets Callcenter – Gjensidige Bedriftssenter

Dette callcenteret har doblet omsetningen gjennom systematisk og langsiktig salgsarbeid, samtidig som det oppnår eksepsjonell medarbeidertilfredshet. Satsingen på omfattende opplæring, digitalisering, og effektiv teknologibruk, inkludert AI, understreker deres forpliktelse til utvikling. Fellesskap og feiring av seire, fokus på et sunt arbeidsmiljø, og balanse mellom jobb og fritid viser deres verdier. Med stolthet i salgsfaget og ambisjonen om å være Norges beste salgssenter, løfter de yrkesstoltheten og styrker sin merkevare.

 Årets Medarbeider callcenter – Ole Grieg fra Dialog Norge

Vinneren er en ekstraordinær callcentermedarbeider som overgår forventningene med sin innsats og positivitet, ofte anerkjent som Månedens kommunikatør. Som en inspirerende motivator og coach, ivaretar personen kjerneverdiene og fungerer som et forbilde. I tillegg beviser han at callenterbransjen ikke kun er for den yngre generasjonen. Viktig når bransjen mangler arbeidskraft og antall eldre samtidig øker.

Årets Selger – Willy Mathisen fra Maskineriet

Denne selgeren skiller seg ut med sitt høye energinivå og personlige egenskaper som har vært avgjørende for hans suksess. Han har levert eksepsjonelle resultater, mestrer kaldt nysalg med høy kvalitet og normal angreprosent, og bruker psykologi effektivt for å overvinne mentale barrierer. Hans positive tilnærming og evne til å se muligheter i hver samtale har knust myter om salg. I tillegg bidrar han til et godt arbeidsmiljø, er omsorgsfull mot kollegaer, og er en vesentlig bidragsyter til callcenterets omsetning over fem år.

Årets Outsourcing Partnerskap – Proffcom og Fjordkraft Bedrift

Dette samarbeidet har grundig forberedt seg i en kort tidsperiode, preget av gjensidig tillit og klare mål om å utnytte teknologi for å forbedre trivsel og kundetilfredshet. Åpenheten i samarbeidet kommer frem gjennom leverandørens beskrivelse av møtet med kunden i konkurransegrunnlaget. Det er store forhåpninger knyttet til planene om internasjonalisering i Norden. Resultatene og den solide gjennomføringen understreker suksessen i dette samarbeidet.

 Årets Chatbot – Nova fra Nordea

Gratulerer til vinneren for utviklingen av en chatbot som imponerer juryen med sin evne til å møte kundenes forventninger uten å måtte stole på emosjonell intelligens. Denne chatboten, gjennom sin innovative visjon, fungerer som en liten assistent som raskt og effektivt løser daglige behov. Tilgjengeligheten av en personlig rådgiver for ytterligere beroligelse og chatbotens integrasjon i systemene, som gir den en opplevelse av å være intelligent, markerer dens suksess og nytte.

 Årets Innovasjon – Fjordkraft Bedrift

Ved å integrere CRM, AI, og kjernesystemer, har de muliggjort sømløs informasjonsoverføring og automatisert tidligere manuelle prosesser. Dette har resultert i betydelige effektivitetsgevinster for medarbeidere, kunder, og ledelse uten å ofre behandlingstid eller kvalitet. Med teknologien som også leser, tolker, og behandler e-post, har kundesvarene doblet seg, samtidig som mange millioner er spart med utsikter til ytterligere besparelser.

Årets Bærekraft – Maskineriet

Årets vinner har imponert ved å ta ansvar for fremtidens generasjon og inkludere unge og andre som ellers kunne stått utenfor arbeidslivet. Deres dedikasjon til bærekraftig utvikling, ved å investere tid og ressurser i implementeringen av bærekraftige praksiser, fortjener anerkjennelse. De omfavner bærekraft som en vei til økt lønnsomhet og stiller strenge krav til sine leverandørers bærekraftighet. Med et ambisiøst mål om å bli Norges første klimanøytrale callcenter, demonstrerer vinneren et ekte engasjement for å gjøre en positiv forskjell i samfunnet.

Hva er Kundeservice Awards?

  1. Formålet med Kundeservice Awards: Å verdsette og anerkjenne arbeidet til alle som er involvert i kundeservice og salg i kundesentre og callcenter.
  2. Arrangører og sertifisering: Konkurransen er organisert av ANFO og VIRKE, som også samarbeider om «Godkjent Callcenter»-sertifiseringsordningen, med mål om å bidra til et kompetanseløft i bransjen.
  3. Deltakelse og fordeler: For å delta i Kundeservice Awards må du melde deg på. Det anbefales for virksomheter som ønsker å fremheve seriøsitet, anerkjennelse, og yrkesstolthet i kundeserviceyrket, samt å benytte konkurransen som en motivasjonsfaktor og markedsføringsmulighet.
  4. Konkurransens struktur: I hver kategori vil juryen nominere tre kandidater, hvorav kun én vil bli kåret som vinner. Dette bidrar til en spennende og rettferdig konkurranse.
  5. Jury og ledelse: Juryen ledes av Jurygeneral Gorm Kunøe. Han har i flere ti-år forelest innen service management, TM og direkte salg, salgsledelse på norsk og engelsk.