Ann-Kristin Mork, daglig leder og seniorrådgiver i SeeYou, og Jan Sverre Reboli Paulsen, rådgiver og ansvarlig for Kundeserviceprisen.
Ann-Kristin Mork, daglig leder og seniorrådgiver i SeeYou, og Jan Sverre Reboli Paulsen, rådgiver og ansvarlig for Kundeserviceprisen. FOTO: SeeYou

Kundeserviceprisen gjennomgår store endringer

I et intervju med Kundeserviceavisen avslører Ann-Kristin Mork, daglig leder og seniorrådgiver i SeeYou, og hennes kollega Jan Sverre Reboli Paulsen, rådgiver og ansvarlig for Kundeserviceprisen, viktige endringer for årets pris.

De sentrale endringene er kravet om at deltakerne nå må melde seg på aktivt for å delta i konkurransen og at det er mer fokus på nye kunder.

SeeYou forteller at disse endringene er designet for å gjøre konkurransen mer fokusert og handlingsorientert.

Dette er nytt

Den største endringen innebærer at selskapene nå må melde seg på selv og har muligheten til å definere hvilke konkurrenter de ønsker inkludert i undersøkelsen.

– Dette er et ledd i å tilby mer tilpasset informasjon, som svarer til deltakernes ønske om relevant konkurranse og innsikt, forklarer Mork.

Jan Sverre Reboli Paulsen påpeker at denne tilnærmingen lar dem fokusere mer direkte på de individuelle behovene til hver enkelt deltaker.

– Observatører vil teste reelle kundescenarioer for å gi en objektiv vurdering av opplevelsen av å bli ny kunde, samt interaksjonen med kundeservicen, forklarer Paulsen.

Deltakerne får nå muligheten til å velge mellom to ulike pakker.

Den ene pakken er rettet mot de som kun ønsker å evaluere sitt eget kundesenter, mens den andre tilbyr en bredere konkurrentanalyse.

Prisutdelingen

SeeYou’s tilnærming til prisutdelingen er også under endring, med en løpende dialog om formatet og detaljer for hvordan den skal gjennomføres.

– Det er alltid gøy å gå på scenen for å hente en pris, og vi har nå en løpende dialog med deltagende bedrifter for å beslutte hvordan selve prisutdelingen skal gjennomføres, fortsetter Paulsen.

Fokuset ligger på innsikt og utvikling

Selv om det ikke er planlagt å arrangere en egen konferanse for øyeblikket, forsikrer Paulsen at vinnerne vil motta anerkjennelse.

– Fokuset ligger på innsikt og utvikling, mens beslutningen om selve prisutdelingen vil bli tatt senere, sier Mork.

Interesse

Til tross for endringene, forteller Mork og Paulsen at interessen for den nye strukturen er god.

Det har vært gjennomført mange kundemøter, og mange har allerede meldt seg på.

Wolt: – Kulturutvikling og eksplosiv vekst

– Det er jo en stor endring, og flere ønsker en forklaring på betydningen og påvirkningen, legger Mork til.

– Denne nye æraen lover å bringe enda større dybde til forståelsen av hva som utgjør fremragende kundeservice i forbindelse med nysalg i Norge, avslutter Paulsen.