Prosjektleder og forsker Gilda Seddighi i NORCE skal undersøke digital ulikhet blant ungdom med innvandrerbakgrunn som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring. Foto: Ashkan Rouzrokh
Prosjektleder og forsker Gilda Seddighi i NORCE skal undersøke digital ulikhet blant ungdom med innvandrerbakgrunn som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring. Foto: Ashkan Rouzrokh

Digital inkludering i fremtidens kundeservice

Bruker Snapchat, men har aldri sendt epost: Nå skal NORCE undersøke digital kompetanse blant unge som faller utenfor.

Unge innvandrere som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring, risikerer å havne i et digitalt utenforskap.

NORCE-forskere skal undersøke digitale vaner i den utsatte gruppen, for å gi ny kunnskap om digital inkludering i samfunnet.

Fremtidens kundeservice er preget av digitale løsninger, både hos offentlig og privat sektor. Det er derfor viktig å følge med på hvordan digitalt utenforskap også rammer den yngre gruppen.

Unge er ikke en enhetlig gruppe «digitalt innfødte» eksperter

Både i arbeidslivet og i tilgangen på offentlige tjenester, er bruk av digital teknologi blitt dagligdags. Det er nærmest en forutsetning for å klare seg godt i hverdagen.

Selv om majoriteten av unge i Norge har tilgang på PC, mobiltelefon og internett, er ikke unge en enhetlig gruppe «digitalt innfødte» eksperter.

– Langt fra alle har ferdighetene som trengs for å kunne bruke digital teknologi i offentlige tjenester, skriver NORCE i en pressemelding.

I et nytt forskningsprosjektet finansiert av Forskningsrådet, vil prosjektleder Gilda Seddighi i NORCE undersøke digital ulikhet blant ungdom med innvandrerbakgrunn som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring.

Det er tydelige forskjeller i evnen til å utnytte digitale verktøy

Hovedmålet med forskningsprosjektet er å vise hvordan sosial bakgrunn, og faktorer som øker risikoen for å stå helt utenfor utdanning og jobb, påvirker digitale praksiser, strategier og utfordringer blant denne gruppen av unge.

– Det finnes unge i Norge mellom 16 og 29 år som bruker Snapchat, men aldri har sendt e-post. Det blir et problem når de skal søke arbeid, komme i kontakt med velferdstjenester som NAV, fastlegen eller en utdanningsinstitusjon, sier forsker Gilda Seddighi i NORCE.

Ny KI-studie: Norge henger etter i Norden

– Selv når unge har lik tilgang til digitale verktøy, bruker de dem på forskjellig måte. Det er tydelige forskjeller i evnen til å utnytte digitale verktøy, fortsetter hun.

Innvandrere er overrepresentert blant unge som ikke har fullført videregående skole. Dette øker sjansen for at de forblir i en langvarig situasjon utenfor utdanning og jobb.

Se hvordan risikofaktorer for utenforskap påvirker bruken av digitale verktøy

Mobbing, manglende støtte fra hjemmet og utfordringer med psykisk helse er noen av risikofaktorene for å falle utenfor.

– Derfor vil vi se hvordan risikofaktorer for utenforskap påvirker bruken av digitale verktøy og deltakelse i samfunnet. Digitale ferdigheter blir viktigere og viktigere. Både i bruk av velferdstjenester og med tanke på å få jobb og fungere som borger i et land som blir mer digitalisert hele tiden, forklarer Seddighi.

– At det blir store endringer, er jeg ikke i den minste tvil om

Unges digitale evner og navigering påvirkes i stor grad av sosiodemografiske faktorer som kjønn, alder, etnisitet og sosioøkonomisk status.

I tillegg spiller sosialt nettverk eller et lite støttende familiemiljø en rolle.

Gilda Seddighi i NORCE er en av 24 unge forskere som høsten 2023 fikk 8 millioner fra Forskningsrådets pott til  ‘unge forskertalenter’ til prosjektet «DIGcapabilities: Å fremme digitale kompetanser blant ungdommer». Vestlandsforskning er med som forskningspartner i prosjektet.