Bilder til Ruter. Foto: Fartein Rudjord
Bilder til Ruter. Foto: Fartein Rudjord FOTO: Fartein Rudjord

Ruters årstall for 2023: Kundene er tilbake igjen

Flere reiser grønt: I 2023 fortsatte veksten i grønne reisemåter, sammenlignet med pandemiårene. 56 % av de som reiser i Oslo og Akershus velger gange, sykkel eller kollektivtransport. Passasjertallene viser en vekst på 13 %.

– Det er gledelig at kundene har vendt tilbake og at de benytter seg av kollektivtransporten for å komme seg til jobb, skole og aktiviteter, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Mot slutten av 2023 var kollektivtransport, gange og sykling tilbake på samme nivå som før pandemien. Flere ganger gjennom 2023 lå tallet godt over 100 % av 2019-nivå, og året sett under ett viste at 97 % av passasjerene var tilbake. Befolkningsveksten spiller også inn.

– Takk for tilliten fra alle som reiser sammen og for støtten vi får fra eierne til å forbedre tilbudet og utvikle nye tjenester som kundene vil ha, legger Jenssen til.

386 millioner påstigninger

Ruter målte 386 millioner påstigninger på buss, T-bane, trikk, båt og tog i 2023. Totalt ble det gjort 45 millioner flere påstigninger i kollektivtrafikken i 2023, som er en økning på 13 % fra 2022, på alle driftsarter.

– Det er godt å se at Oslos innbyggere har vendt tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien. Det betyr mindre støy og forurensing, og en tryggere og bedre by for alle som går og sykler, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Attraktivt å reise kollektivt

– Etter en tøff vinter blir det viktig å legge til rette for at denne utviklingen vil fortsette, blant annet ved å fortsette å gi kundene et bedre tilbud og å videreutvikle billettsystemet, både med fleksible enkeltbilletter og billigere månedskort, fortsetter Vea.

De 386 millioner påstigningene fordelte seg med 180 millioner på buss, 111 millioner på T-banen, 48 millioner på trikk, båt hadde 4 millioner påstigninger og tog hadde 43 millioner påstigninger.

– Disse tallene viser at satsing på kollektivtransport gjør at flere velger å ta buss, bane eller båt i Akershus. Ruter og samarbeidspartnere skal ha skryt for at de hele tiden jobber for at det skal være attraktivt å reise kollektivt, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Passasjervekst på 13 % i Oslo og Akershus

Passasjerveksten på 13 % er omtrent den samme i både Oslo og Akershus. Flere pendlere har trolig kommet tilbake etter pandemien.

Veksten er litt sterkere i de indre bydelene av Oslo, Oslo vest og i Bærum, som hadde stor nedgang i pandemien. Områder som Groruddalen og Søndre Nordstrand hadde mindre vekst, fordi reiseaktiviteten var høyere i pandemien.

Det er særlig arbeidsreiser som har styrket seg. Hjemmekontoristene har fått bedre billettprodukter som REIS, som bidrar til å gjøre det lettere å velge kollektivreise til kontoret.

Ruter-appen har bidratt til å gjøre transporttilbudet i nettverket mer tilgjengelig og oversiktlig. I 2023 ble Oslo Bysykkel og sparkesykler fra Voi, Ryde og Tier tilgjengeliggjort for Ruters kunder i Ruter-appen.

Bilen taper terreng

56 % av de som reiser i Oslo og Akershus, velger å sykle, gå eller reise sammen med kollektivtransport, i stedet for å ta bilen. Kollektivandelen av disse grønne reisene er på 26 %, opp to prosentpoeng fra 2022.

Ruters tall viser at bilbruken går noe ned. Markedsandelen til bilen sank med ett prosentpoeng, fra 45 % i 2022 til 44 % i 2023, dette til tross for at elbilandelen stadig vokser.

Slik unngår du å bli utbrent: Ekspertens fem tips

Ved utløpet av 2023 var 40 % av de lette bilene (opp til 3500 kg) som passerte bomringen i Oslo, elektriske.

– Den største utfordringen nå er fremkommeligheten på veiene, for mange kjører fortsatt bil og det pågår mye oppgraderingsarbeid som påvirker veinettet, sier Bernt Reitan Jenssen.