– Ikke bare brukes KI til å jobbe raskere, men også til å jobbe smartere, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.
– Ikke bare brukes KI til å jobbe raskere, men også til å jobbe smartere, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Stor undersøkelse: Slik har generativ KI endret arbeidslivet

Bruken av generativ KI i arbeidslivet har doblet seg det siste halvåret. Ny undersøkelse fra Microsoft og LinkedIn viser at initiativet kommer fra de ansatte selv, mens bedrifter sliter med å sette bruken i system.

2024 er året kunstig intelligens (KI) for alvor har inntatt arbeidsplassen. Det kommer frem av Microsofts årlige Work Trend Index-rapport, som lanseres i samarbeid med LinkedIn.

Ifølge rapporten bruker 75 prosent av globale kunnskapsarbeidere generativ KI for å spare tid, bli mer kreative og produktive. Blant disse startet 46 prosent å bruke kunstig intelligens for under seks måneder siden.

– Den største utfordringen i dag, både i offentlig sektor og det private næringslivet, er ressursknapphet. Det er mangel på arbeidskraft, samtidig som det økonomiske handlingsrommet blir mindre, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.

– Det er tydelig at kunstig intelligens for stadig flere er en del av løsningen på disse utfordringene. Ikke bare brukes det til å jobbe raskere, men også til å jobbe smartere, legger hun til.

Ansatte ønsker KI på jobb – og venter ikke på sjefene 

Funnene fra rapporten viser imidlertid at KI-bruken først og fremst er noe de ansatte tar i egne hender – på eget initiativ.

De aller fleste benytter seg av åpent tilgjengelige verktøy, i stedet for løsninger som er implementert, godkjent og kvalitetssikret av arbeidsplassen.

Over halvparten av respondentene ønsker heller ikke å innrømme at de bruker KI i arbeidet med viktige oppgaver.

Grunnen til dette handler delvis om at de bekymrer seg for at det kan få dem til å fremstå som utbyttbare.

– Virksomheter der dette er tilfelle, går glipp av gevinstene som kommer med strategisk og skalerbar bruk av kunstig intelligens. Samtidig åpner slik bruk av «skygge-IT» hos de ansatte for større risiko knyttet til datasikkerhet, sier Steidel.

Ledere bekymret over mangel på klare planer 

Blant ledere er det stor enighet (79 prosent) om at KI er viktig for å være konkurransedyktige.

Likevel er over 60 prosent av ledere bekymret for at selskapene deres mangler visjoner og tydelige planer for kunstig intelligens.

KI er viktig for å være konkurransedyktige

Microsoft-direktøren er tydelig på at dette må på plass for å lykkes med teknologien.

– I dag er det mange som tester og utforsker kunstig intelligens, men mangler en klar plan for å ta bruken til neste nivå, forteller Steidel.

– Først når bedrifter knytter KI-bruken til forretningsprosesser, mål, retningslinjer og daglig drift, vil de ikke bare overleve – men også blomstre.

Samtidig peker rapporten på at ledere som er svært godt kjent med kunstig intelligens, ser på potensialet i teknologien som like transformativt som overgangen fra skrivemaskin til datamaskin.

41 prosent av disse lederne forventer å omstrukturere bedriftens forretningsmodell fra grunnen av – og basere den på kunstig intelligens – i løpet av de neste fem årene.

KI åpner dører for ansatte – og nye karrieremuligheter 

Rapporten har også sett på hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidsmarkedet.

Selv om mange bekymrer seg for at teknologien skal erstatte dem, viser det seg at den også representerer store muligheter – for de med riktig kompetanse.

  • 76 prosent svarer at de behøver KI-ferdigheter for å være kompetitive på arbeidsmarkedet.
  • 71 prosent av ledere svarer at de heller vil ansette en mindre erfaren kandidat med KI-ferdigheter, fremfor en mer erfaren kandidat uten disse ferdighetene.

Samtidig får kun 39 prosent av ansatte opplæring i kunstig intelligens på arbeidsplassen, noe som fører til at mange søker opplæring på egen hånd – og vurderer å søke seg til andre karrierer.

– Kunstig intelligens er blitt en viktig valuta i et stadig skiftende arbeidsmarked. Virksomheter som tar dette på alvor, vil ikke bare være bedre rustet, men også tiltrekke seg attraktiv kompetanse og samtidig beholde nøkkelpersonell, mener Microsoft-direktøren.

Flere sliter med økende arbeidsmengder – men KI avlaster superbrukerne 

Undersøkelsen har kartlagt ulike typer KI-brukere. Fra skeptikere med lite erfaring på feltet – til superbrukere.

Superbrukere oppgir at de sparer inn over 30 minutter arbeidstid hver dag. Over 90 prosent av disse sier at overveldende arbeidsmengder blir mer overkommelige – og dessuten hyggeligere å utføre.

Vender seg til kunstig intelligens for avlastning

Et eksempel som trekkes frem er at de hyppigste Teams-brukerne oppsummerte over åtte timer med digitale møter i løpet av mars ved hjelp av Copilot for Microsoft 365, noe som tilsvarer en hel arbeidsdag.

Dette skjer i en arbeidshverdag hvor 68 prosent sier de sliter med både arbeidsmengde og arbeidstempo, og 46 prosent føler seg utbrente.

Produktivitetssignaler i Microsoft 365 viser at de aller fleste bruker stadig mer av arbeidsdagen sin på e-poster, chatter og møter.

– Folk er overveldet av digital gjeld og stress på jobben, og de vender seg til kunstig intelligens for avlastning, sier Steidel.

Slik unngår du å bli utbrent: Ekspertens fem tips

Superbrukere jobber likevel ikke alene. De befinner seg stort sett på en arbeidsplass som aktivt oppfordrer til bruk av kunstig intelligens og som gir opplæring til hvordan de skal gjøre dette.

– Og for at dette skal kunne skje, må ledere gå foran med et godt eksempel – og selv ta det i bruk, så de bedre kan forstå hva dette kan bety for deres virksomhet, sier Steidel avslutningsvis.


Du kan lese mer om årets Work Trend Index her

Fakta om Work Trend Index 2024: Rapporten er en årlig temperaturmåling på hvordan ansatte og ledere opplever arbeidshverdagen og hvilke utfordringer de kjenner på. 31.000 mennesker fra 31 land har deltatt i årets utgave av undersøkelsen, som også bygger på milliarder av produktivitetssignaler fanget opp i Microsoft 365-systemer, samt arbeidstrender fra LinkedIn.