Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.
Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. FOTO: Forbrukerrådet

EU vil temme Temu

Den raskt voksende markedsplassen Temu skaper hodebry for europeiske forbrukere. Nå klager forbrukerorganisasjoner i EU de inn for brudd på EUs forordning om digitale tjenester (Digital Services Act).

Forbrukerorganisasjoner i EU sendte den 16. mai inn en klage på Temu.

Svært dårlig forbrukerbeskyttelse

Forbrukerdirektøren reagerer på det som fremstår som klare brudd på lovgivningen i klagen for forbrukerorganisasjonene.

– Temu gir sine brukere svært dårlig forbrukerbeskyttelse, og benytter seg i tillegg av manipulative virkemidler som er ulovlig ifølge europeisk lov, forteller direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Den nettbaserte markedsplassen omtales som «proppfull av manipulerende design»

Ulovlig ifølge europeisk lov

– Temu bruker manipulerende design for å få forbrukere til å bruke mer penger enn de hadde planlagt, samt komplisere prosessen med å avslutte kontoen dersom man ønsker det, sier Blyverket.

Forordningen om digitale tjenester skal beskytte forbrukere på nettet, enten det er i sosiale medier eller på markedsplasser, som Temu.

Jo større markedsaktøren er, desto større ansvar får den. Regelverket legger også i stor grad opp til grensekryssende håndheving for å sikre at forbrukernes interesser blir ivaretatt.

Lite gjennomsiktighet

Forbrukerorganisasjonene er alle en del av paraplyorganisasjonen BEUC. Der er også Forbrukerrådet medlem.

I klagen opplyser de om at Temu ikke gir nødvendig og viktig informasjon om selgerne av de mange ulike produktene som tilbys.

DÅRLIG: – Temu gir sine brukere svært dårlig forbrukerbeskyttelse, sier Inger Lise Blyverket. FOTO: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Dermed blir plattformen ute av stand til å kunne opplyse om hvorvidt produktene som selges møter EUs sikkerhetsstandarder.

– Disse standardene er til for å sikre at produkter som finner veien inn i Europa ikke er farlige eller helseskadelige. Forbrukere som får utrygge produkter inn i hjemmene sine utsettes for risiko, og slik ønsker vi ikke å ha det, sier Blyverket.

I tillegg til manglende sikkerhetsinformasjon anklages Temu for å være for lite gjennomsiktige om hvordan ulike produkter anbefales, og hvilke kriterier plattformen bruker for å anbefale produkter til forbrukere.

75 millioner månedlige brukere i Europa

Temu har vokst seg svært store på relativt kort tid, og når ut til en massiv mengde forbrukere.

– Det er en kjensgjerning at Temu har tatt Europa med storm, sier Blyverket.

Har tatt Europa med storm

– Derfor er det viktig at vi som forbrukerorganisasjoner setter søkelys på det vi ser på som ulovlig praksis fra plattformen. De bryter EUs forordning om digitale tjenester, som skal sikre at europeiske forbrukere er trygge når de handler på nett, legger hun til.

AI i frontlinjen: Talkmores reise mot fremtidens kundeservice

Forordningen er ikke innført i norsk rett ennå, og Blyverket understreker at norske myndigheter må sikre at den innføres så raskt som mulig.

– Vi forventer at norske forbrukere skal ha like god beskyttelse som resten av befolkningen i Europa. Det er på høy tid at forordningen blir innført i norsk rett, sier Blyverket.