Veldig mange reisende er ikke er klar over reglene for reisesyke, sier skadeforebygger i Fremtind, Therese Hofstad-Nielsen.
Veldig mange reisende er ikke er klar over reglene for reisesyke, sier skadeforebygger i Fremtind, Therese Hofstad-Nielsen. FOTO: Fremtind

– Dette fører til misfornøyde kunder som får avslag på forsikringen

Stadig flere reisende feiltolker reglene som gjelder for sykdom på ferie. Når avslaget på skademeldingen kommer, blir dermed skuffelsen stor.

Misforstår forsikringsvilkårene på reise, og får ikke erstatning.

– Veldig mange reisende er ikke er klar over dette

Har du vært innlagt på sykehus eller sengeliggende i tre dager eller mer, kan du ha rett til kompensasjon for tapte feriedager. Men det er noen viktige kriterier som må overholdes.

– For å få igjen penger fra reiseforsikringen, må du kunne dokumentere det med en bekreftelse fra legen som behandlet deg på feriestedet. Veldig mange reisende er ikke er klar over dette, sier skadeforebygger i Fremtind, Therese Hofstad-Nielsen.

Stadig flere reisende feiltolker reglene

Hos Fremtind ser de at stadig flere reisende feiltolker reglene som gjelder for sykdom på ferie. Det fører til misfornøyde kunder som får avslag på forsikringen.

– Vi har en del tilfeller der kunder ringer fastlegen sin hjemme når de er syke på ferie, men det hjelper dessverre ikke. Du får ingen erstatning om du ikke har kontaktet lege der du ferierer, opplyser skadeforebyggeren.

– Unngå ubehagelige overraskelser

Hvis du blir syk på reisen, bør du alltid starte med å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, råder Fremtind.

Da kan du få hjelp og veiledning i hva du bør gjøre, blant annet om hva slags dokumentasjon du trenger for å få refundert de delene av ferien du er syk.

– Men husk at du må kontakte en lege når du er syk, og ikke vente til du er kommet hjem eller er frisk igjen, påpeker Hofstad-Nielsen.

Altfor ofte misforstår vi forsikringsvilkårene som gjelder reisesyke. Derfor er det lurt å sette seg godt inn i reglene før avreise, råder Fremtind. FOTO: Dan Gold/Unsplash

Hun forteller videre at kunder noen ganger har for høye forventninger til hva reiseforsikringen dekker.

– Det kan derfor være lurt å sjekke på forhånd hva den dekker og ikke, slik at du unngår ubehagelige overraskelser, avslutter Hofstad-Nielsen.

Dette bør du gjøre du hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke på reise

Kontakt forsikringsselskapet ditt eller SOS så raskt som mulig ved sykdom eller skade.

Oppsøk lege og følg legens instruks om behandling, husk å få skriftlig bekreftelse på eventuelt sengeleie.

Husk at sykehusopphold, sykeopphold som følge av sengeleie etter legens instruks, hjemtransport, ledsagelse og tilkallelse av familie skal godkjennes av forsikringsselskapet eller SOS på forhånd.

Ved avbrutt reise, hjemtransport og ledsagelse skal det foreligge skriftlig bekreftelse fra behandlende lege på stedet, eller fra SOS om at dette er medisinsk nødvendig.

Ta vare på legeerklæring, kvitteringer og annen dokumentasjon på utgiftene dine.

Stor økning i reisesyke

Bransjetall fra Finans Norge viser at antall reisesykdomsskader har økt med 19 prosent siden 2019 (siste normalkvartal før koronatiltak).

Stadig flere unge velger yrkesfag, tross tøffe tider

Sykdomserstatningen hittil i år er på nesten 368 mill.kr, og det er en økning på nesten 45 prosent fra i fjor og utgjør 48 prosent av de totale erstatningene på reiseforsikring, ifølge Finans Norge.