Når det er vegarbeid er farten satt ned og det kan bli litt venting. Vær tålmodig, pust med magen, følg skiltingen og signalene fra trafikkdirigenten.
Når det er vegarbeid er farten satt ned og det kan bli litt venting. Vær tålmodig, pust med magen, følg skiltingen og signalene fra trafikkdirigenten. FOTO: Eli Ramstad/Statens vegvesen

Statens vegvesen med kraftig advarsel: – Livsfarlig

Vegarbeidere har registrert nesten 1000 uønskede hendelser i året de siste årene. Nå vil Statens vegvesen ha slutt på råkjøring i anleggsområder og kjefting på arbeiderne.

Sommerhalvåret er høytid for vegarbeid. Rekkverk, tunneler, bruer og grøftekanter skal pleies og vedlikeholdes, noen svinger skal rettes ut, mens andre veger får ny asfalt. Alt for å ta vare på de vegene vi har.

Anleggsbransjen gir jobb til mange kvinner og menn, og jobben de gjør er viktig, men er vi like flinke til å gi disse arbeiderne en trygg arbeidsdag?

– Det er viktig å tenke på at de som jobber med bruer, fjellskjæringer, veglys eller hva de gjør langs vegene, er noens mamma, pappa, kjæreste, sønn eller datter. Alle skal hjem til sine etter at arbeidsdagen er over, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– Det er dypt tragisk og helt uakseptabelt

Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.  FOTO: Lisa Sundstrøm

Opplever entreprenørene farlige hendelser ute langs vegene, skal disse registreres.

– Vi får meldinger om høy fart i anleggsområder til tross for tydelig skilting. Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs vegen, sier Laksforsmo.

– Mange rapporterer at de blir skjelt ut på jobb. Men enda alvorligere er at vi har hatt flere hendelser som har resultert i personskader og til og med dødsfall. Det er dypt tragisk og helt uakseptabelt, understreker Laksforsmo.

Antall uønskede hendelser for vegarbeid langs riks- og europavegene har de siste årene ligget på nesten 1000 hendelser i året.

Farten er satt ned av en grunn

Dette er hendelser hvor trafikanter er ufine mot arbeiderne, kjører forbi i høy fart, ikke har fulgt anvisninger fra trafikkdirigenter og forårsaket skader og påkjørsel av varslings- og sikringsutstyr.

– Utstyr kan vi reparere eller erstatte, men høy fart i anleggsområder og manglende respekt for de som jobber langs vegen, kan skape farlige situasjoner og utrygghet. Det kan vi ikke akseptere.

Statens Vegvesen har flere eksempler hvor trafikanter har tatt seg forbi sperringer og kjørt inn i arbeidsområder.

Dette er farlig og her er det flaks om vi unngår personskader, sier direktøren og legger til:

– Farten er satt ned av en grunn. Å kjøre hensynsfullt og respektere skilting er viktig både for dine egen sikkerhet, sikkerheten til dine medtrafikanter og de som arbeider langs vegen.

Registrerer for å lære 

Bjørn Laksforsmo forteller at Statens vegvesen samarbeider med entreprenørene som utfører arbeidet langs vegene, for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

– Vi ser på hvordan vi kan forbedre arbeidet med arbeidsvarlingsplaner, og hvordan vi kan sikre arbeidsområder best mulig og med minst mulig konsekvens for trafikantene.

– Der det er mulig, vil vi tillate høyere fart når arbeid ikke pågår, men i et arbeidsområde eller ved skade på vegnettet, setter vi farten ned nettopp fordi vegen ikke har den innebygde sikkerheten som skal hindre alvorlige konsekvenser dersom uhellet er ute.

I Statens vegvesens kontrakter med entreprenørene er det krav om at alvorlige hendelser i forbindelse med vegarbeid skal rapporteres umiddelbart til Vegvesenet.

– Å registrere uønskede hendelser er viktig for å evaluere hendelsene og lære. I tillegg skal entreprenørene legge til rette for sikring av bevis og politianmelde hendelsen, sier Laksforsmo.

Se heller det positive i vegarbeidet 

Vedlikehold er viktig for å ta vare på de vegene vi har.

I stedet for å hisse seg opp over nedsatt fart og litt venting, håper Statens vegvesen trafikantene heller kan se det positive i arbeidet som utføres.

– Du kan ende opp med økonomisk ruin

Med sommersesongen godt i gang, har Statens vegvesen en klar oppfordring til trafikantene som skal ut langs vegene:

– Vi ser at flere av hendelsene skyldes utålmodige sjåfører. Mange av hendelsene har medført alvorlig personskader og også dødsfall. Vi mener alle skal ha en trygg arbeidsplass, og her må trafikantene også bidra. Alle skal komme hjem til sine etter at arbeidsdagen er over – også de som jobber langs vegene, oppfordrer Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.