mikkelsen-prisutdeling
FOTO: Kristin Haug

Kundeservicedagene 2023 — Program

Program er under utvikling og oppdateres. Endringer kan forekomme.

Har du innspill? Send en e-post til kurs@tekna.no! Se tidligere program her

Onsdag 10 mai

Fellessesjon
09.30 – 09.40

Velkommen til Kundeservicedagene 2023

09.40 – 10.25

Key note! Future of customer experience

 • Hvordan kan fremtidens kundeopplevelse være?
 • Hvilke teknologier vil vi se blir viktige innen kundeservice fremover
 • Få innblikk i hvordan store selskap som Samsung, Lego og Microsoft jobber med innovasjon og tanker om fremtiden

10.30 – 10.40

Q&A med Matthew Griffin

10.40 – 11.10

Fremtidens brukere av offentlige tjenester

 • Brønnøysundregistrene går virtuelt og utvikler tjenester i metaverset
 • Få innblikk i hvordan det tilrettelegges i den virtuelle verdenen for generasjonsskiftet som skjer nå

11.10 – 11.40

Pause/mingling utstillerområdet

11.45 – 12.15

Chatbots – Fundamentale endringer med ny AI

 • Hva er GPT-3 og hvordan kan denne teknologien påvirke kundeservice?
 • Brukeropplevelsen med chatbots – status nå og utvikling de neste årene

12.15 – 12.45

Status – dette sier kundene

 • CustomerTrends presenterer funn fra Norges største studie innen kundeservice
 • Hva er viktig for kundene dine? Få konkrete svar og fakta basert på data fra Kantar

13.00 – 14.00

Lunsj/mingling utstillerområdet

Parallelle sesjoner

14.00 – 16.00 Ledelse

14.00 – 14.30

Mangfold som konkurransefortrinn

 • Hvordan aktivt rekruttere, bygge og lede komplementære team
 • Mangfold representerer en ubenyttet ressurs som kan gi økt konkurransekraft
 • Strategiske verdivalg i utviklingen av en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsplass
14.30 – 15.00

Fra skyldnere til kunder

 • Inkasso skal assosieres med god kundeoppfølging av mennesker i en vanskelig situasjon
 • Endring av fokus fra skyldnere til kunder gir økt lønnsomhet

Hjemsykehus og digital oppfølging

 • Oslo universitetssykehus har satt som mål at 30% av pasientbehandlingen skal foregå utenfor Sykehuset.
 • Hvilke utfordringer møter man? Hvordan er dette tenkt løst? Support for pasienter?
 • Innsiktsdrevet innovasjon for bærekraftige helsetjenester
14.30 – 15.00

Digitalt utenforskap

 • Er digitalisering riktig for alle, og tilgjengelig for alle?
 • Hvem faller utenfor og hvordan ivareta deres behov

16.05 – 18.00

Aperitiff i utstillerområdet

18.00 – 22.00

Torsdag 11 mai

Fellessesjon

09.00 – 09.05

09.05 – 09.50

Key note! Ivaretar du kundens sikkerhet?

 • Forbrukeratferd i endring betyr sikkerhetsbilde i endring, er ditt selskap forberedt?
 • Kundeservice i front, hvordan tette sikkerhetshull
 • Jamie er hackeren som med sine usedvanlige kundeoppdrag vil gi oss en innsikt over et økt trusselbilde

09.50 – 10.00

Q&A med Jamie Woodruff

10.00 – 10.30

Pause/mingling utstillerområdet

10.30 – 11.00

Ledelse i konstant endring

 • Hvordan manøvrere i en tid med usikkerhet og radikal omstilling?
 • Kontinuerlig endring hever kompleksiteten i arbeidslivet. Hva skal til for å møte dagens og fremtidens utfordringer?
 • Fremtidens ledelse er vanskelig å forutse, men hva sier forskning?

11.00 – 11.30

Hvordan skape et miljø som dyrker innovasjon og vekst

 • Hva skal til for å drive reell endring?
 • Innsikt i hvordan skape en endringskultur som fremmer innovasjon og digital transformasjon
 • Fra ord til handling og innføring av innovasjonsmetoder i egen organisasjon

11.30 – 12.30

Lunsj/mingling utstillerområdet

Parallelle sesjoner

12.30 – 14.00 Teknologi

12.30 – 13.00

Teknologier som vil øke kundeopplevelsen

 • Hvilke muligheter finnes?
 • Sømløse brukeropplevelser på tvers av fysiske og digitale kanaler

12.30 – 14.00 Kundereise

12.30 – 13.00

Optimize your customer journey with AI

 • How can we use AI to identify a problem before it becomes bigger
 • Innovative use of digital technology to provide seamless customer experience
13.00 – 13.30

Fremtidens kundereise i en bransje i endring

 • Hvordan har kundens vaner forandret seg?
 • Hva skal til for å ivareta en sømløs kundereise
 • Endret konkurransebilde, hvordan innovere mot fremtidens kundeopplevelse

14.00 – 14.20

Pause/mingling utstillerområdet

Fellessesjon

14.20 – 14.50

Forbrukeradferd i endring?

 • Forbrukeradferd i endring som et resultat av et samfunn i endring?
 • Et skråblikk på tematikken vi har belyst og hvor vi er på vei

14.50 – 15.00

Oppsummering og avslutning