FRAMTIDENS KUNDSERVICE & CONTACT CENTER

9. november 2022 — 10. november 2022
Insight Events AB

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS KUNDSERVICE & CONTACT CENTER!

Konferensen för dig som vill skapa en kundservice i världsklass och som sätter kunderna i fokus

9-10 NOVEMBER 2022 | STOCKHOLM

Framtidens kundservice & Contact Center – vad kommer att vara viktigt i morgondagens möte med kunderna? Digitaliseringens framfart och genomslagskraft har påverkat branschen kraftigt. Men det är viktigt att inse att förändringstrycket bara kommer att accelerera och morgondagens service kommer se annorlunda ut. Digitaliseringen, chattbotar och andra kanaler påverkar hur kontakten ser ut med Contact Center. Kundernas krav förändras också och det ställer krav på snabb och anpassad service som fungera oberoende av kanal.

Kundserviceavdelningen har blivit en allt viktigare del av många företag. Dessutom är det viktigt att ledningen involvera sig och att organisationen använder kundupplevelsen till att göra kunden nöjdare nästa gång.

FKCC är konferensen där företrädare för olika organisationer kommer och berättar om deras strategiska och praktiska val för att ge kunderna service i toppklass. Hur de arbetar proaktivt för att hjälpa kunderna innan frågor uppstår samt hur de med kundinsikter kan förbättra sitt arbete och samtidigt möjliggöra merförsäljning samt förstå kunderna bättre.

Experter ger sin syn och kunskap på olika aspekter på kundservice. Bland annat hur morgondagens arbetssätt kommer påverka bemanning och hur ett paradigmskifte på arbetsplatsen håller på att ske.

Digitaliseringen påverkar branschen mycket men det är viktigt att inte glömma bort människan och medarbetarna – detta kommer diskuteras bland annat i en paneldebatt.

Under två dagarna får du möjlighet att lyssna till många andra praktikfall som Rusta, Skatteverket, Ikano Bank, My Driving Academy, Skellefteå Kraft, Lendo, Bokusgruppen, Collector Bank samt Täby kommun som delar med sig av sina erfarenheter.

Passa på att ta del av andras erfarenheter och lärdomar för att skapa en kundservice i världsklass. Boka din plats på årets viktigaste event redan nu!

Varmt välkommen!

PÅMELDING OG MER INFORMASJON HER