Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

20. september 2023 kl. 08:30 — kl. 10:30
Forum for offentlige service (FOS) 20. september 2023 08:30-10:30

Møter du mennesker som oppleves som aggressive? Er du usikker på hvordan du bør møte en konflikt? Da er dette et kurs for deg, uavhengig av om møtene er fysisk, på chat eller telefon.

Ole André Bråten gir deg strategiene for å forebygge og håndtere konflikter i dette praktiske kurset for førstelinjen.

INNHOLD:

Verktøy for konflikthåndtering

3 konfliktnivå du må kjenne til

Påvirkning, overtalelse og forhandling

Hvem kan utgjøre en risiko for deg?

Hvordan ivareta egen sikkerhet – og oppnå kontroll?

Du får tilgang til digital simulator i konflikthåndtering etter kurset.

LES MER HER