Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

22. september 2022 kl. 08:30 — kl. 10:30
Forum for offentlig service

Møter du mennesker som oppleves som aggressive? Er du usikker på hvordan du bør møte en konflikt? Da er dette et kurs for deg!

Ole André Bråten gir deg strategiene for å forebygge og håndtere konflikter i dette praktiske kurset for førstelinjen.

Vi møtes på Teams!

Innhold

Verktøy for konflikthåndtering
3 konfliktnivå du må kjenne til
Påvirkning, overtalelse og forhandling
Hvem kan utgjøre en risiko for deg?
Hvordan ivareta egen sikkerhet – og oppnå kontroll?
Du får tilgang til digital simulator i konflikthåndtering etter kurset.

PÅMELDING HER