Kurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi treffsikkert i muntlige tekster?

8. mai 2024 kl. 08:30 — kl. 10:30
Forum for offentlig service (FOS)

På dette kurset lærer du hvordan du kan kommunisere effektivt og presist i mer muntlige kanaler som chat, e-post og sosiale medier. Hvordan sørger du for å kommunisere i en passende tone – med alle de ulike personene du kommuniserer med?

Les mer her: https://web-eur.cvent.com/event/fc00c55b-950e-4281-9060-d87e73bce56d/summary

Møtes på Teams

Illustrasjon: Harstad kommune

Sentrale tema på kurset:

Hva er en passende tone i ulike tekster og kanaler?

Hvordan svarer vi passe langt og effektivt når vi har dårlig tid?

Hvilke klarspråksgrep kan være til nytte for å gjøre innholdet lett tilgjengelig for mange?

Hvordan kan vi håndtere krevende henvendelser og dempe konflikt ved hjelp av tastaturet?

Hvordan skriver vi for å inkludere alle og respektere mangfold?

Opptak
Opptaket fra kurset blir tilgjengelig i to uker.

Oppfølgingstime
Alle deltakere tilbys gratis oppfølgingstime om lag to uker etter kurset.

Foto: NTB / Thomas Brun.

Om kursholderen

Kursholder er Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst.

Han har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor, og har kurset tusenvis av skribenter i klarspråk og skriftlig kommunikasjon.

Sagt av deltaker på innføringskurset i klarspråk:

«Veldig nyttig i jobben min som veileder. Det er viktig å møte bruker på rett måte.»

«Det var god variasjon mellom presentasjon og gruppeoppgåver. Det vart vist til mange gode eksempel og forelesar var tydeleg og lett å forstå.»