Næringsministeren inviterer til dagligvareseminar

10. mai 2022 kl. 09:00 — kl. 13:00
Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til åpent dagligvareseminar i Oslo tirsdag 10. mai. Seminaret samler viktige dagligvareaktører og følger opp regjeringens arbeid for velfungerende konkurranse i dagligvaremarkedet.

– Jeg er sterkt bekymret for konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Jeg er villig til å vurdere alle nye virkemidler som vil bidra til at forbrukerne får et godt utvalg, og ikke betaler mer for dagligvarer enn de må. I det arbeidet vil jeg både lytte til nye stemmer og erfaringer fra utlandet. Derfor inviterer jeg dagligvareaktører, fagfolk, næringskomiteen, medier og andre til dagligvareseminar for å spre kunnskap og skaffe ny innsikt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Seminaret er åpent og finner sted i Gamle Logen i Oslo 10. mai fra klokken 09.00 til 13.00. Det vil også strømmes direkte på denne siden og på Facebook.

Seminaret er delt inn i to deler. I første del vil Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet innlede om konkurransen i dagligvaremarkedet. Andre del vil omhandle regulering av prisdifferensiering.

I seminaret legges det til rette for at aktørene i bransjen kan komme med korte innlegg. Det åpnes også for spørsmål fra salen.

Påmelding

Påmeldingsfrist er innen utgangen av fredag 6. mai. Påmeldingen er åpen for alle interesserte, men ved tildeling av plasser for fysisk deltakelse vil aktørene i bransjen og stortingspolitikere prioriteres.

Klikk her for å melde deg på

Presse som vil dekke møtet kan sende en e-post til media@nfd.dep.no.

Program

09.00 Innledning fra næringsminister Jan Christian Vestre
09.10 Konkurransetilsynet
09.45 Dagligvaretilsynet
09.55 Spørsmålsrunde
10.15 Pause
Tema: Regulering av prisdifferensiering
10.45 Innlegg fra Konkurransetilsynet
10.55 Innlegg fra professor Thibaud Vergé
11.10 Innlegg fra professor Øystein Foros
11.20 Innlegg fra professor Espen Moen
11.30 Spørsmålsrunde
11.40 Innlegg fra deltakende aktører og spørsmålsrunde
12.55 Avsluttende innlegg fra næringsministeren
13.00 Pressetid