Workshop: Internasjonal markedsutvikling okt 2022

14. oktober 2022 — 4. november 2022
Innovasjon Norge

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hvilke reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Nyhet! Workshopen tilbys nå digitalt over fire samlinger

Praktisk:

Workshopen består av fire digitale samlinger á 3-4 timer.

14. oktober 09.00-13.00
21. oktober 09.00-12.00
28. oktober 09.00-13.00
4. november 09.00-12.30

Målgruppe:

Målgruppe for workshopen er veletablerte bedrifter med god omsetning og tilgang til kapital, som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene. Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder vil bli prioritert. Bedrifter som kan kategoriseres som «born globals» dvs. bedrifter som skalerer sterkt internasjonalt med finansielle ressurser for dette vil også bli vurdert. Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som har en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Gjennom samlingene lærer du metoder for å:

  • kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked
  • teste hvilke markeder som kan være aktuelle for din løsning
  • utvikle din forretningsmodell, også i nye markeder
  • få en forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt
  • legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon

Samlingene fasiliteres av våre internasjonaliseringsrådgivere. Eksperter fra vårt eksportsenter, merkevarerådgiverteam og kontorer over hele verden bidrar inn underveis.

Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til selvstendig arbeid, under veiledning fra Innovasjon Norge både under og mellom samlingene.

Påmelding og kvalifisering:

Innovasjon Norge gjør en validering av bedriftene basert på kriteriene over. 4-8 bedrifter vil bli valgt ut til å delta.