Åpningstider

Illustrasjonsbilde NAV-kontor.

– Korte åpningstider og lang ventetid på telefon utgjør en risiko