Les også:

– Kulturen i selskapet er helt enestående!