Les også:

Dette er kundenes dom over bredbåndselskapene