Les også:

Fenomenet «quiet quitting» kan være løsningen for mange