Fra venstre: Ingeborg Ukkelberg fra VestlandsHus, Rune Solheim og Therese Lunde Solberg fra Nordfjord Hus
Fra venstre: Ingeborg Ukkelberg fra VestlandsHus, Rune Solheim og Therese Lunde Solberg fra Nordfjord Hus

VestlandsHus med svanemerkede boliger

Som den eneste landsdekkende huskjeden, tilbyr VestlandsHus nå svanemerkede eneboliger. Miljøsertifiserte bygg tar hensyn til hele livsløpet, og gir bedre hus å bo i. «Vi er blant huskjedene som bygger flest hus i Norge. Derfor vil vi fremover ta et større miljøansvar», sier utviklingssjef i VestlandsHus, Ingeborg Ukkelberg.

VestlandsHus jobber med svanemerking av sitt første hus, og vil om kort tid bygge flere svanemerkede hus. Den første svanemerkede eneboligen, Svanshornet, skal bygges av forhandleren Nordfjord Hus i Stryn.