Steinar B. Christensen, redaktør Kundeserviceavisen, forteller sin "Historie fra frontlinjen".
Steinar B. Christensen, redaktør Kundeserviceavisen, forteller sin "Historie fra frontlinjen". FOTO: Camilla Haugland

Kundeserviceavisen i 1000!

I slutten av mars 2021 så Kundeserviceavisen dagens lys. Vår ambisjon var å publisere 3-4 artikler per uke om aktuelle tema med fokus på kunde; kundeservice, kundeopplevelser/CX, kundereiser, kundeadferd m.m. Vi hadde mye på hjertet, og det ble til at vi publiserte en artikkel per dag fra starten. Det har vi fortsatt med, og i dag har vi altså publisert artikkel nummer 1000 siden oppstart. Da kan vi si at vi er godt i gang!

Kundeserviceavisen.no har etablert seg som en viktig kilde for alt som omhandler kundeservice i Norge.

Gjennom de mange artiklene har de klart å informere og engasjere leserne våre, og fått frem viktigheten av god kundeservice og hva som må til for å lykkes.

Det er ikke bare mengden artikler vi er opptatte av, men også kvaliteten på innholdet.

Hver artikkel er gjennom våre to ukentlige redaksjonsmøter, og er skrevet enten av oss selv eller av eksperter innenfor bransjen.

Dette har gjort Kundeserviceavisen.no til en pålitelig ressurs og kilde for både ledere og medarbeidere som ønsker å forbedre sine kundeserviceprosesser og -prestasjoner.

Vi skal inspirere, dele viten og også utfordre.

5 minutters testen og Norgesmesterskap i å svare telefonen

Det er alltid noen artikler som engasjerer mer enn andre. Det gir gode diskusjoner, tilbakemeldinger og spørsmål fra leserne som blir ivaretatt og brukt som inspirasjon for fremtidige artikler.

Vi har hatt stor suksess med å teste kundesentre på om de tar telefonen, og noen av våre mest likte og leste artikler er nettopp knyttet til dette.

Det er jo kjernen av hva kundeservice faktisk er også i 2023. Tall for Norsk Kundeserviceindeks (KSIndeks) viser jo at 61 prosent av kundene ringer inn i til kundesenteret.

Da er det viktig at bedriften er forberedt og klar for å svare.

Milepæl

1000 artikler er en indikasjon på den vedvarende innsatsen og dedikasjonen som redaksjonen har vist.

Dette er også en tydelig bekreftelse på avisenes voksende innflytelse og betydning i Kundeservice Norge.

Vi er også svært glade for å ha med oss gode annonsører, som også har funnet en kanal ut til sine kunder i bransjen.

Vi tillater oss en gratulasjon til Kundeserviceavisen.no med denne milepælen!

Vi tillater oss en gratulasjon til Kundeserviceavisen.no

Vi ser frem til å fortsette å formidle informative og spennende artikler innen kundeservicefeltet.

Vi vil fortsett arbeidet med å hjelpe bedrifter og deres medarbeidere med å forstå viktigheten av enestående kundeservice, og hva som kreves for å oppnå det.

Følg oss, lik oss på LinkedIn og Facebook, og hjelp oss til å vokse med å spre ordet om nytteverdien av Kundeserviceavisen.

Beste hilsen,Steinar B. ChristensenRedaktør