Brand Pilot Cockpit 02 (1)

Norwegian med 1,3 millioner passasjerer i desember

Norwegian hadde i desember 2023 mer enn 1,3 millioner passasjerer. Fyllingsgraden var på 83,6 prosent, 6 prosentpoeng mer enn i samme periode i 2022. I 2023 hadde Norwegian totalt over 20 millioner passasjerer. En økning på 16 prosent fra året før.

– Med mer enn 1,3 millioner passasjerer i desember ender vi med et samlet passasjertall på mer enn 20 millioner i året som gikk. Jeg er svært glad for å se at fyllingsgraden øker betraktelig sammenlignet med desember året før. Det er samtidig oppløftende å se at den gode bookingtrenden fra 2023 ser ut til å fortsette også i 2024. Nå ser vi at mange benytter den pågående nyttårskampanjen for å bestille sine neste reiser, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian hadde 1 308 441 passasjerer i desember, noe som er relativt likt med desember 2022. Kapasiteten (ASK) var 2 013 millioner setekilometer, som er ned fem prosent fra året før, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1 684 millioner setekilometer. I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 65 fly i drift, og 99,5 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten, målt som andel avganger innen 15 minutter etter ordinær tid, var på 70,4 prosent, og ble sterkt påvirket av stormen Pia. Allikevel landet 93 prosent av alle flyvningene denne måneden på tid eller innenfor en time av planlagt ankomst.

I 2023 valgte 20,6 millioner passasjerer å fly med Norwegian, og dette er en økning i antall passasjerer på 16 prosent. Kapasiteten økte med 18 prosent, mens fyllingsgraden hadde en økning på 2 prosentpoeng til 84,7 prosent.

– I dagene før julaften ble driften påvirket av vinterstormen Pia, men takket være en iherdig innsats og god planlegging fra kolleger i hele selskapet, fikk vi på kort tid satt opp flere ekstra flyvninger for å kunne fly kundene hjem til julefeiring, sier Geir Karlsen.

I desember meldte Konkurransetilsynet at Norwegian får kjøpe Widerøe, og transaksjonen vil gjennomføres senere denne måneden. De to selskapene utfyller hverandre på en god måte, og vil gi kundene et bedre rutetilbud og muligheter for sømløse reiser i Norge og internasjonalt.

I desember lanserte Norwegian nye ruter fra byer i Norge til Rhodos, Palma, Edinburgh og Istanbul. Sommerprogrammet inneholder i alt mer enn 330 ruter til over 120 destinasjoner.