Framtidas lokalsamfunn – Merkurs landskonferanse 2022

19. oktober 2022 kl. 11:30 — 20. oktober 2022 kl. 15:00
Merkur

19. – 20. oktober inviterer Distriktssenteret kjøpmenn, bokhandlere og kommuner til Framtidas lokalsamfunn – Merkurs landskonferanse. To dagar med inspirasjon, fagleg kunnskap og nettverksbygging! Konferansen er no fulltegna.

Tema for konferansen er: Saman skapar vi framtidas lokalsamfunn! Vi skal sjå framover, lære og fokusere på konkret handling. Det blir veksling mellom innlegg i plenum, parallelle sesjonar, arbeidsverkstader og naturlegvis tid til å prate og treffe andre.

Vårt mål er at konferansen skal gi både fagleg, personleg og relasjonelt påfyll, og være eit godt pusterom i kvardagen! Vi har eit stjernespekka program, der du er ei av stjernene!

Målgruppe for konferansen er kjøpmenn og bokhandlarar i Merkur-programmet, kommunar, fylkeskommunar og andre i virkemiddelapparatet, og alle som er interesserte i nærbutikken si rolle i lokal samfunnsutvikling.

Velkommen!

To dagar med inspirasjon, fagleg kunnskap og nettverksbygging!

LES MER HER