Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

16. november 2022 kl. 08:30 — kl. 10:30
Forum for offentlig service

Møter du mennesker som oppleves som aggressive? Er du usikker på hvordan du bør møte en konflikt? Da er dette et kurs for deg!

Ole André Bråten gir deg strategiene for å forebygge og håndtere konflikter i dette praktiske kurset for førstelinjen.

Innhold

Verktøy for konflikthåndtering

3 konfliktnivå du må kjenne til

Påvirkning, overtalelse og forhandling

Hvem kan utgjøre en risiko for deg?

Hvordan ivareta egen sikkerhet – og oppnå kontroll?

Du får tilgang til digital simulator i konflikthåndtering etter kurset.

Om kursholderen

Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og Psykologisk Institutt ved UiO.

Han har vært sentral i utviklingen av konflikthåndtering som fagområde, og drevet opplæring av ansatte i Politiet, Kriminalomsorgen og Tollvesenet.

Bråten har undervist ved høyskoler og universiteter, og han har ledet internasjonal forskning innen feltet gissel- og kriseforhandling.

Ole André Bråten holdt et minikurs i konflikthåndtering under Servicekonferansen 2018, og fikk en score på 5,6 av 6 mulige!

Les mer om Bråten.

Vi møtes på Teams!

Påmelding her