Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

19. april 2023 kl. 08:30 — kl. 10:30
Forum for offentlig service

Møter du mennesker som oppleves som aggressive? Er du usikker på hvordan du bør møte en konflikt? Da er dette et kurs for deg, uavhengig av om møtene er fysisk, på chat eller telefon.
Ole André Bråten gir deg strategiene for å forebygge og håndtere konflikter i dette praktiske kurset for førstelinjen.

Vi møtes på Teams!

PÅMELDING HER

Innhold

Verktøy for konflikthåndtering

3 konfliktnivå du må kjenne til

Påvirkning, overtalelse og forhandling

Hvem kan utgjøre en risiko for deg?

Hvordan ivareta egen sikkerhet – og oppnå kontroll?

Du får tilgang til digital simulator i konflikthåndtering etter kurset.

Om kursholderen

Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og Psykologisk Institutt ved UiO.

Han har vært sentral i utviklingen av konflikthåndtering som fagområde, og drevet opplæring av ansatte i Politiet, Kriminalomsorgen og Tollvesenet.

Bråten har undervist ved høyskoler og universiteter, og han har ledet internasjonal forskning innen feltet gissel- og kriseforhandling.

Les mer om Bråten.

Sagt av tidligere deltakere:

«Utrolig flink kursholder.»
«Veldig interessant og nyttig. En utrolig dyktig og profesjonell kursholder.»
«Glimrende foredragsholder både med tanke på framføring og innhold. Veldig mange nyttige tips!»
«Kurset var klart og tydelig, det samme var E – læringsmodulen.»