NORSK KUNDE­BAROMETER 2022

12. mai 2022
Handelshøyskolen BI

Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

NORSK KUNDEBAROMETER 2022

Resultatene fra årets Norsk Kundebarometer slippes 12. mai. Meld deg på vårt frokostseminar og få tilgang til resultatene før alle andre!

Under ser du mer om resultatene fra fjorårets undersøkelse.

4670 norske forbrukere har sagt sin mening i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. 150 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer har blitt evaluert.

I undersøkelsen måles kundetilfredshet og lojalitet på en skala fra 0 til 100, der 0 er dårligst og 100 er best. Bedrifter som får mindre enn 60 kundetilfredshetspoeng, har klart misfornøyde kunder. Bedrifter som oppnår mer enn 80 kundetilfredshetspoeng, lykkes med å begeistre kundene sine.