Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

2. november 2022 — 4. november 2022
Forum for offentlig service

Endringer lykkes når vi gjør dem sammen

Tror vi på FNs bærekraftsmål om å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030?
Tror vi dagens velferdssamfunn består når andelen eldre vokser år for år?
Tror vi det er mulig å lage de offentlige tjenestene vi faktisk trenger?

Ja!

Det handler om politisk vilje, prioritering og samarbeid.
Det handler om å bruke ressursene hos alle som ønsker å bidra.
Det handler om å bruke informasjonen vi allerede har til å lage gode tverrsektorielle løsninger.
Det handler om at alle gode krefter spiller på lag.

#ViEndrerSammen

Påmelding fra 02.mai 2022.
Påmelding innen 3. oktober 2022

Sted: Quality Hotel Ramsalt, Bodø

Påmelding finner du her