Servicekonferansen 2021

Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune, åpner konferansen 04.11. Foto: Drammen kommune.
4. november 2021 kl. 08:00 — 5. november 2021 kl. 16:00
Forum for offentlig service

Fremtidens førstelinje – det skal være enkelt å møte det offentlge. Nær 400 deltakere møtes fysisk og digitalt for gode faglige og sosiale opplevelser.

Mer info her.