Skjermbilde 2021-04-17 kl. 22.45.01

9 av 10 forventer å jobbe fra hjemmekontor fremover

En fersk internasjonal studie gjennomført av Boston Consulting Group (BCG) viser at svært mange har fått smaken av hjemmekontor, noe som fullstendig endrer forventningene til å jobbe hjemmenfra når pandemien slipper tak.

Det at hele 89% har en forventning om hjemmekontor i fortsettelsen av Korona, gjør at arbeidsgiverne fremover ikke han behandle det å jobbe hjemmefra som en fordel for noen utvalgte ansatte.

Bill Gates var tidlig ute med en hypotese og forventning om at 30% av arbeidsdagene fra selskapets kontorer vil forsvinne etter pandemien. Det betyr at de som har muligheten for det i snitt vil jobbe hjemmenfra 1,5 dager per uke.

En av fire ville flyttet kontoret hjem «for godt» om de kunne

Studien fra BCG bekrefter denne hypotesen, går enda et skritt lenger, og beskriver en hybridmodell med to eller tre dager i uken hjemmenfra og resten på kontoret. Og det er ikke bare arbeidstakere innen digital-, kunnskaps- og kontorjobber som ønsker mer fleksibilitet på arbeidsplassen permanent. Mange innenfor denne type arbeid jobber allerede hjemmenfra i stor grad. Selv deltakere i studien som har jobber som krever håndtering av fysiske varer, eller kontakt med kunder, uttrykte et ønske om løsninger med arbeidsgiver som ville tillate dem å jobbe hjemmenfra, i det minste iblant.

Mange vil både forvente og kreve økt grad av fleksibilitet i forhold til hjemmekontor 

Det er faktisk fleksibilitet folk flest er interessert i, ikke en fullstendig endring i den tradisjonelle modellen som vil få alle til å jobbe hjemmefra hele tiden og aldri gå til et fysisk arbeidssted. Bare en relativt liten andel av arbeidstakerne – en av fire – ville bytte til en helt ekstern modell hvis de kunne.

Fjernledelse blir en naturlig del av lederskapet fremover

CustomerTrends har gjennomført en kartlegging blant norske kundeserviceledere knyttet til utfordringer og effekter av Covid19. Resultatene derfra bekrefter også en forventning om langt større fleksibilitet i forhold til bruk av hjemmekontor etter at pandemien er over.

Det er derfor all grunn til å tro at fjernledelse ikke er et fenomen som vil forsvinne med Covid19, men bli en naturlig del av lederskapet for både topp- og mellomledere i mange virksomheter fremover.