Aslaug Koksvik, direktør for Virke byggevare.
Aslaug Koksvik, direktør for Virke byggevare.

Fortsatt god vekst i byggevarehandelen

Byggevarehandelen vokste med 9,9 prosent i perioden januar til april 2021 i forhold til samme periode i 2020.

Fra januar til april i år (1. tertial) økte privatsalget av byggevarer med 3,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det var solid vekst i store deler av landet, med unntak av Oslo og Viken, der omsetningen falt betydelig. Dette opplyses i en pressemelding fra Virke 27.mai.

– Troms og Finnmark og Nordland opplevde en vekst på over 20 prosent sammenliknet med 1.tertial i fjor. Viken og Oslo hadde derimot en nedgang på henholdsvis syv og 30 prosent i samme periode, hvilket i hovedsak kan forklares av de omfattende smittevernsrestriksjonene i regionen, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Økt proffsalg og knapphet på byggevarer

Etter en periode med stagnerende proffomsetning, har aktiviteten økt fra i fjor høst. I første tertial var salget til proffkundene 13,5 prosent høyere enn i samme tertial i 2020.

– Det var solid oppgang i hele landet, men utviklingen var sterkest i Nordland, Agder og Rogaland, sier Koksvik.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger stiger også, etter å ha falt gjennom fjoråret.

Samtidig som aktiviteten er høy i proff- og privatmarkedet, står næringen overfor større knapphet på byggevarer. Kombinasjonen av høy etterspørsel, økte transportkostnader og forstyrrelser i de globale markedene har ført til økte priser på flere byggevarer, som trelast og stål.

– I 2020 bidro færre forbruksmuligheter knyttet til smittevern og mye tid hjemme til at byggevarehusene opplevde rekordvekst i salget til privatkunder. I møte med høy omsetning siden april i fjor, venter vi negative vekstrater i forbrukermarkedet i 2021, avslutter Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Om statistikken

Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) for byggevarehandelen.

Gruppen omfatter åtte av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige omsetter varer til både proff- og privatkunder.