Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, der Freyr bygger batterifabrikk i Mo i Rana. Foto: Mo Industripark
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, der Freyr bygger batterifabrikk i Mo i Rana. Foto: Mo Industripark

Fortsatt høy innovasjonsaktivitet

Tall fra første halvår 2021 tyder på at innovasjonsaktiviteten fortsatt er høy i Norge. En skadeskutt reiselivsnæring har fått et løft, og det legges grunnlag for at batterinæringen kan bli vårt neste store eksporteventyr.

Hittil i år er det innvilget lån, tilskudd og garantier til rundt 3.500 prosjekter. Det er innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter over hele landet som har fått tilført nærmere fem milliarder kroner.

– Det er fortsatt grunn til å glede seg over den høye innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv. Bedriftene fortsetter å investere og vil sørge for at vi har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv når vi går inn i tiden etter pandemien, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I 2020 var det naturligvis et uvanlig høyt antall prosjekter som Innovasjon Norge støttet, takket være regjeringens krisepakker. Hvis vi sammenligner med første halvår 2019, som var et mer normalt år for Innovasjon Norge, har vi støttet drøyt tusen flere prosjekter i første halvår 2021.

Reiseliv

Det har vært en særlig stor økning i antall søknader til prosjekter knyttet til reiseliv. Dette skyldes i stor grad støtten fra reiselivspakke 2 som kom fra regjeringen i april.

– Mange reiselivsbedrifter har vært hardt rammet av koronapandemien, med de konsekvensene som reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak fører med seg. For de bedriftene som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent har vi kunnet tilby tilskudd. Dette er viktig for at bedriftene skal kunne gjennomføre prosjekter som bidrar til nødvendig omstilling i disse næringene, slik at vi kan ha et solid, bærekraftig og lønnsomt reiseliv når vi kommer ut av pandemien, sier Haugli.

Det er næringer innen opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet, sammen med overnattingsvirksomhet og reisearrangører som dominerer bevilgningene fra denne tilskuddsordningen første halvår 2021.

Store prosjekter innen miljøteknologi

De to aller største tildelingene til Innovasjon Norge hittil i år har gått til store prosjekter innenfor batterinæringen. Det er Beyonder, som utvikler battericeller ut av sagflis, og Freyr, som lager et kjempeanlegg for batteriproduksjon i Mo i Rana. Begge har fått innovasjonstilskudd gjennom Innovasjon Norges midler øremerket for miljøteknologiprosjekter.

Batterinæringen vil skape mange arbeidsplasser og bli vår neste store eksportbransje

– Både Beyonder og Freyr er fremtidsrettede bedrifter innenfor en næring som vi har stor tro på i tiden framover. Batterinæringen og verdikjeden som følger med, vil kunne skape mange arbeidsplasser og gi norsk eksport et skikkelig løft, sier Håkon Haugli.

I tillegg til batterinæring ser Innovasjon Norge også en økning i tildelinger til prosjekter innenfor alternative energiformer, som havvind, biogass og hydrogen.

Fakta

  • 14 % av tilskuddene fra Innovasjon Norge går til reiseliv (ca 713 millioner kroner)
  • 7 % går til miljøteknologi (ca 364 millioner kroner)
  • Innovasjon Norge har gitt ca 750 millioner kroner i i ekstraordinære tilskudd til ulike prosjekter som følge av pandemien. Dette utgjør ca 15 % av de totale tildelingene.