Kommunikasjonssjef i Virke, Maria Østerhus Lobo.
Kommunikasjonssjef i Virke, Maria Østerhus Lobo.

Koronasituasjonen styrer nordmenns ferieplaner for 2022

Nesten 70 prosent mener at reiseplanene i ferien for 2022 i stor grad påvirkes av koronasituasjonen. Det er like mange i år som tidligere som planlegger reiser, men restriksjoner legger føringer for hvordan folk reiser.

– Høsten 2021 bar preg av en svak optimisme rundt nordmenns utenlandsreiser, men som en konsekvens av restriksjoner og tiltak knyttet til omikronviruset har optimismen snudd, sier kommunikasjonssjef i hovedorganisasjonen Virke, Maria Østerhus Lobo.

I Virke Reisepuls svarer 8 av 10 at smittesituasjonen på destinasjonen er viktig for om de reiser. 7 av 10 melder at smittesituasjonen i Norge er styrende for hvor de drar på ferie. I undersøkelsen kommer det også frem at det er flere faktorer som spiller inn når folk vurderer å bestille utenlandstur.

–  Gode avbestillingsmuligheter er viktig for oss når vi bestiller reiser. Vi opplever fortsatt situasjonen i dag og frem i tid som såpass usikker at vi vil ha avbestillingsforsikringen i bakhånd, sier Lobo.

– Videre er lav smitte i destinasjonslandet og at de selv har tatt vaksine er med på å øke sannsynligheten for å bestille reiser til utlandet i år, fortsetter Lobo.

Karantene i destinasjonslandet og i Norge ved hjemkomst er det flest mener vil redusere sannsynligheten for å bestille utenlandsreiser.

Forbrukerne vil bruke mer penger

I Reisepuls kommer det frem at folk planlegger å bruke mer penger på ferier i år enn i fjor. Hver husholdning planlegger å bruke i gjennomsnitt 40 150 kroner på ferie i 2022, mot 35 350 kroner i 2021. Samtidig er det mindre enn det husholdningene brukte på ferie før pandemien.

Større konkursfrykt

Virkes medlemsundersøkelse for desember viser at 35 prosent av virksomhetene innen reiseliv, mener det er reell risiko for at virksomheten går konkurs som følge av pandemien. Nesten like stor andel (34 prosent) av virksomhetene oppgir at de i stor eller svært stor grad har utfordringer med likviditeten.

– I høst så reiselivsnæringen på 2022 med håp. Nå er situasjonen en helt annen. Reiselivsbransjen merker konsekvensene av tiltak og restriksjoner umiddelbart, og mange sliter med å holde hodet over vann nå, sier Lobo.

I Virkes medlemsundersøkelse for desember 2021 fremgår det at medlemmene innen reiselivsbransjen opererer på i gjennomsnitt 48 prosent av kapasiteten sammenlignet med før pandemien.

SSB meldte om en svak økning i antall utenlandsreiser i tredje kvartal 2021 sammenlignet med samme tid i fjor. Dette var før nye restriksjoner i desember.

– Vi ser at nordmenn ønsker å reise og oppleve utlandet, men at pandemien gjør det vanskelig. Når smittetallene er lavere vil nok flere bestille reiser til populære feriedestinasjoner som Hellas og Spania igjen, sier Lobo.

Faktaboks

  • Virkes Reisepuls 2021 er en befolkningsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Virke
  • Totalt har 1561 respondenter deltatt i undersøkelsen som er gjennomført 26.11-14.12.21
  • Virkes medlemsundersøkelse for desember ble gjennomført 13.12-15.12 blant medlemmer av Virke, blant annet virksomheter innen reiselivsbransjen.