Nathalie Eyde Warembourg er Country Manager for Ipsos Norge.
Nathalie Eyde Warembourg er Country Manager for Ipsos Norge. FOTO: Ipsos Norge

Globale spådommer for 2022

Analyseselskapet Ipsos har nylig gjennomført en ny global undersøkelse med over 22.000 respondenter med spørsmål om forventninger til hva som vil skje i 2022 innen en rekke områder. Etter et utfordrende 2021 er folk over hele verden optimistiske om at 2022 vil bli et bedre år.

Etter enda et år påvirket av Covid-19, ser folk frem til hva 2022 vil bringe, ifølge en ny Ipsos’ Global Advisor – undersøkelse på tvers av 33 land i hele verden. Av de ni spørsmålene der Ipsos har trenddata siden 2020, viser fire betydelig endring, noe som indikerer et mer optimistisk syn på hva 2022 vil bringe. Samtidig vedvarer bekymringen for miljøet og stigende priser. Så mens de fleste forventer høyere Covid-vaksinasjonsrater rundt om i verden, forventer halvparten (47 %) at en ny dødelig variant av viruset vil dukke opp.

Covid-19

Mer enn halvparten (56 %) tror at mer enn 80 % av verdens befolkning vil motta minst én dose av en Covid-19-vaksine i 2022. Latin-amerikanere er svært optimistiske, med tallene som stiger helt til 81 % i Peru, 76 % i Brasil, og 69 % i Chile. Europeere er mer skeptiske til bredere vaksinedistribusjon, der tallene faller til 42 % i Frankrike, 38 % i Sveits og 33 % i Tyskland.

ILLUSTRASJON: Shutterstock.

Miljø

De fleste mennesker rundt om i verden tror at vi i 2022 vil se flere konsekvenser av klimaendringene, med 60 % sier at det er sannsynlig at det vil være flere ekstreme værhendelser i landet deres i 2022 enn det var i 2021. Mens flere europeiske land ble påvirket av flom i 2021, er det ingen overraskelse at disse tallene stiger til 72 % i Nederland, 69 % i Storbritannia og 66 % i Belgia.

45 % forventer å se folk fly mindre enn de gjorde i 2019. De i Asia er mer sikre på at dette sannsynligvis vil være tilfelle, med 68 % i Kina, 67 % i Singapore og 66 % i Malaysia.

Base: 22,023 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Israel, Malaysia, South Africa and Turkey, and 16-74 in 27 other markets, 22 October – 5 November 2021. KILDE: IPSOS.

Økonomi

Et klart flertall (75 %) forventer at prisene i deres land vil øke raskere enn inntektene. Mens de fleste mennesker rundt om i verden tror at dette sannsynligvis vil skje, tror bare en tredjedel (33%) det i Japan (som selvfølgelig har vært utsatt for flere tiår med deflasjon).

Bare en tredjedel (35 %) globalt forventer en krasj i aksjemarkeder rundt om i verden. Globalt har folk større forventninger til aksjemarkeds-stabilitet i 2022 enn de gjorde i 2021, da var det 40 % som forventet det.

Base: 22,023 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Israel, Malaysia, South Africa and Turkey, and 16-74 in 27 other markets, 22 October – 5 November 2021. KILDE: IPSOS.

Samfunn

I følge Ipsos målingen forventer 71 % at bysentrene i landene deres blir travle igjen når folk kommer tilbake til å jobbe på kontorer med jevne mellomrom. Ni av ti (87 %) i Kina sier at dette sannsynligvis vil skje. Folk i Sør-Amerika har lignende forventninger, og fire av fem (78 %) i Argentina, Brasil og Colombia forventer at bysentrene deres blir travle igjen.

Globalt sier rundt tre av ti (28 %) at det er sannsynlig at folk i landet deres vil bli mer tolerante overfor hverandre. Mens dette stiger til 60 % i indisk, tror bare 9 % av franskmennene at dette sannsynligvis vil skje.

Base: 22,023 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Israel, Malaysia, South Africa and Turkey, and 16-74 in 27 other markets, 22 October – 5 November 2021. KILDE: IPSOS.

Teknologi

Over halvparten (57 %) sier at det er sannsynlig at mange flere mennesker vil leve livene sine i en virtuell verden. Dette tallet stiger til nesten åtte av ti (77 %) i Tyrkia, men faller til 43 % i Storbritannia, 36 % i Saudi-Arabia og bare 18 % i Japan.

Fire av ti (38 %) mener det er sannsynlig at strenge regler for store teknologibedrifter vil bli innført av regjeringen i deres land, og Ipsos sin Global Trends Survey 2021 viser at 83 % mener sosiale medier selskaper har for mye makt.

Base: 22,023 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Israel, Malaysia, South Africa and Turkey, and 16-74 in 27 other markets, 22 October – 5 November 2021. KILDE: IPSOS.

Globale trusler

Fire av ti forventer at en naturkatastrofe vil ramme en storby i landet deres. Dette stiger til 63 % i USA og 58 % i Tyrkia. I motsetning til dette er skandinaver mer optimistiske og bare et mindretall forventer at en naturkatastrofe vil ramme i henholdsvis Sverige (24 %) og Danmark (21 %).

Fire av 10 (38 %) sier det er sannsynlig at hackere fra en utenlandsk regjering vil forårsake en global IT-lammelse.

Verdens undergang eller Armageddon? Én av tre (34 %) globalt tror det er sannsynlig at atomvåpen vil bli brukt i en konflikt et sted i verden. Dette tallet stiger til halvparten (52 %) av befolkningen i Tyrkia.

Én av sju (14 %) forventer at romvesener vil besøke jorden i 2022, men som alltid er det mest sannsynlig at indianere forventer besøkende fra verdensrommet.

Base: 22,023 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Israel, Malaysia, South Africa and Turkey, and 16-74 in 27 other markets, 22 October – 5 November 2021. KILDE: IPSOS.

Utsikter for 2022

Håpet varer evig. Som vanlig, forventer tre fjerdedeler (77 %) et bedre år i 2022, alt fra 54 % av japanerne sier de er optimistiske om at 2022 vil bli et bedre år for dem enn det var i 2021, til 94 % av kineserne.

2021 så ut til å ha vært et bedre år enn 2020 for de fleste land. På spørsmål i 2020 sa 90 % at 2020 var et dårlig år for landet deres. I år (i 2021) på spørsmål om 2021 har dette sunket til 77 % globalt. Bare 56 % sier at 2021 var dårlig for dem og deres familier – ned fra 90 % i fjor.

Som i de fleste år sier tre av fire at de vil gjøre noen personlige “nyttårs” forsetter om å gjøre noen spesifikke handlinger for seg selv eller andre i 2022. Japan (44 %) og Sverige (23 %) er de eneste undersøkte landene der bare et mindretall vil gjøre fortsetter for det nye året.

Totalt sett er det mer optimisme om den globale økonomien. Tre av fem rundt om i verden er enige om at den globale økonomien vil bli sterkere neste år, sammenlignet med 54 % i 2020.

Base: 22,023 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Israel, Malaysia, South Africa and Turkey, and 16-74 in 27 other markets, 22 October – 5 November 2021. KILDE: IPSOS.