Tor Kramvik Sivertsen er Partner i Deloitte.
Tor Kramvik Sivertsen er Partner i Deloitte.

Her er de viktigste teknologitrendene i 2022

Deloitte er nå ute sin nye rapport, Tech Trends 2022, om de viktigste utviklingstrekkene når det gjelder digitalisering og ny teknologi. Årets rapport er den 13. i rekken.

Dette er de viktigste trendene fra rapporten:
  • AI skal redde oss fra å drukne i cyberkrim
  • Sikker deling av data gir et stort konkurransefortrinn
  • Nå kommer – virkelig – maskinene som føler og forstår

– Mange selskaper har som følge av pandemien måttet øke tempoet i digitalisering og bruken av ny teknologi, og mange holder fortsatt tempoet oppe. De har endret forretningsmodeller og åpnet øynene for nye behov hos kundene. Fremover blir kravene til blant annet datadeling og -sikkerhet ytterligere skjerpet, sier Tor Kramvik Sivertsen, Partner i Deloitte.

Verden mangler 3 millioner eksperter på cybersikkerhet. AI er løsningen.

Vi må venne oss til å leve i en verden der dataangrep og cyberkrim florerer. Angrepene blir mer og mer sofistikerte og vanskeligere å oppdage. I Norge er vi spesielt utsatte for angrep fordi vi også er et av verdens mest digitale land. Sårbarheten til bedrifter og personer øker ettersom stadig mer av informasjonen deles/eksponeres online. Dessuten blir vi mer sårbare når flere jobber mer hjemmefra. Før covid-19 jobbet 6 prosent av oss fra hjemmekontor. I mai 2020 var andelen økt til 35 prosent. Datasikkerheten er ikke like god i de private hjem som i de store, profesjonelle bedriftene.

Deloitte spår at kostnadene forbundet med cyberkriminalitet vil 3-4 doble seg fra 2015 til 2025, og utgjøre ufattelige 10,5 trillioner amerikanske dollar.

AI gjør det mulig å være mer proaktiv ved at man får mye raskere innsikt i pågående eller mulige trusler.

– AI vil være en viktig del av løsningen for å begrense skadeomfanget av cyberkrim. Gjennom intelligent prosessering av store mengder data gjør AI det mulig å være mer proaktiv, ved at man får mye raskere innsikt i pågående eller mulige trusler. Vi har det siste året kunnet lese om flere store angrep på norske selskaper og kraftig teknologi vil være et viktig verktøy for å stoppe nye angrep, sier Kramvik Sivertsen.

Illustrasjon: Deloitte.

AI kan også bidra til at selskapene løser den kroniske mangelen på eksperter på cybersikkerhet. Deloitte anslår verden mangler 3 millioner cybersikkerhetseksperter. AI kan fylle noe av dette gapet, blant annet ved å automatisere overvåkningsprosessen for å bli bedre på å avsløre angrep – altså å avsløre langt flere angrep tidligere og i noen tilfeller til og med forutse og stoppe angrepene før de skjer.

– Ved å være proaktive og bruke AI effektivt, kan bedriften opprettholde sikkerheten og holde driften i gang selv under et angrep. I tillegg frigjør det kapasitet for ekspertene som kan jobbe for å forhindre cyberkrim på et høyt strategisk nivå, sier Kramvik Sivertsen.

Sikker datadeling kan nå sikre nye inntekter for bedriftene

Tech Trends-rapporten viser at dersom bedriftene er gode på å dele data på en sikker måte internt og mellom bedriftene, så oppnår de en fordel og en mulighet til å differensiere seg.

Teknologiene innen data, skyløsninger og sikkerhet gir mulighet for nye forretningsmodeller og konkurransemessige fortrinn

– Det handler om å ta i bruk kraftige teknologiverktøy innen data, skyløsninger og sikkerhet. Med disse teknologiene kan selskaper skape nye og betydelige forretningsmodeller for å møte kundens krav og oppnå konkurransefortrinn, sier Kramvik Sivertsen.

Ny teknologi som gjør det mulig å dele informasjon på en mye enklere måte, og samtidig overholde GDPR og personvern var en viktig medvirkende årsak til at forskere, myndigheter og farmasiselskaper kunne agere så kjapt når de skulle finne en vaksine mot korona. Teknologien sørget for at all tilgjengelig data var samlet på ett sted, og at alt ble lagret sikkert. På samme måte har slik informasjonsdeling gjort det enklere å gjennomføre og koordinere vaksinasjonsprogrammer.

– Gjennom pandemien har vi sett viktigheten av datadeling mellom offentlig instanser og legemiddelvirksomheter for å prøve å bekjempe pandemien. I Norge har deling av data relatert til TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) vært vesentlig å få inn på nasjonalt nivå for å få en bedre oversikt over og forståelse av viruset og smittesituasjonen, sier Kramvik Sivertsen.

Bekymringer for datasikkerhet og konfidensialitet grunnet mangel på autentiseringsmetoder har ofte blitt en stopper for nye digitale løsninger og datadeling. Tech Trends ser på metoder som tilrettelegger sikker datadeling gjennom anonymisering av data, sier Kramvik Sivertsen.

Fremtiden: Maskinene tar innover seg både omgivelsene og følelsene våre

I mange år allerede har vi hørt om at maskiner og roboter snart kommer til å forstå følelser, men det har bare fremstått som et fjernt fremtidsscenario. Deloitte spår at nå kommer dette til å skje i stort monn, om ikke i år så i alle fall i løpet av de nærmeste årene.

Emosjonell AI kommer spesielt til å endre serviceorienterte næringer

– Emosjonell AI er neste generasjon av AI-løsninger og det betyr maskiner som er i stand til å forstå både de kognitive og emosjonelle aspektene ved menneskelig kommunikasjon. Emosjonell AI kommer spesielt til å endre serviceorienterte næringer, fordi det kan tilby langt dypere innsikt om forbrukere og dermed være med på å støtte mennesker i å ta beslutninger som er bedre og langt mer intelligente enn beslutningene vanlige chatbots eller for så vidt også mennesker tar på kundesentre i dag, understreker Tor Kramvik Sivertsen.

Forventer store endringer i flere bransjer

Hva overrasket deg mest av årets funn?

– Vi opplever at effekten av cloud baserte løsnigner brer om seg raskere, og den brede adopsjonen gjør at nye selskaper raskt kommer opp å stå i nye industrier/bransjer. Dette er med på å endre konkurransebildet for en rekke aktører og vil trolig føre til mange omveltninger i bransjer som ikke har vært veldig konkurranseutsatt, forteller Kramvik Sivertsen til Kundeserviceavisen i dag.

Er det noe norske virksomheter spesielt bør være oppmerksomme på fremover?

– Data sikkerhet blir bare viktigere og viktigere, vi har jo også sett at det er sterke krefter i spill som ønsker å skaffe seg tilgang til informasjon, tjene penger gjennom cyber kriminalitet og skade samfunnskritisk infrastruktur, avslutter Tor Kramvik Sivertsen.

Tech Trends 2022

  • I Deloittes Tech Trends-serie kan du hvert år lese om teknologitrender som vil påvirke virksomhetene de neste 18-24 månedene.
  • I den ferske 2022-rapporten trekker Deloittes teknologieksperter frem de viktigste trendene som de mener vil prege verden i det kommende året.