Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge, og Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef i SMB Norge
Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge, og Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef i SMB Norge FOTO: SMB Norge/Johnny Syversen

Arbeidslysten blant nordmenn synker

SMB Norge kunne tirsdag 16.august melde at den totale arbeidslysten i Norge har falt med to prosent, etter pandemien. Det største utslaget ser de hos ansatte og medarbeidere som opplevde å bli permittert. – Det finnes ingen allmenngyldig oppskrift på det gode liv – eller den gode personalledelse. Derimot finnes det ansatte som har større arbeidslyst enn andre, skriver Krifa og SMB Norge i rapporten.

– Tidligere indeksstudier i Norge og Danmark har slått fast at den gode arbeidslysten gir ansatte generell trivsel og livslykke. Det er også vist at bedrifter som klarer å øke arbeidslysten blant sine ansatte også øker resultatet sitt på bunnlinjen, skriver Krifa og SMB Norge.

I rapporten kan de imidlertidig melde om en synkende arbeidslyst blant norske arbeidstakere etter koronapandemien.

Ulike faktorer

God Arbeidslyst Indeks (GAIS) måler nordmenns totale arbeidslyst, og er et samarbeid mellom fagforeningen Krifa og interesseorganisasjonen SMB Norge. God Arbeidslyst Indeks ble sist gjennomført i Norge i 2017.

Undersøkelsen måler arbeidslysten blant nordmenn ut i fra syv faktorer, på en skala fra 0-100. Disse faktorene er ledelse, resultater, medbestemmelse, balanse, kolleger, mestring og mening.

Rapporten kan avsløre at den totale arbeidslysten i Norge har falt med to prosent i 2022 – fra 72 poeng i 2017 – til 70 i 2022.

– God Arbeidslyst Indeks 2022 viser at mestring er en av de viktigste faktorene når det gjelder hva som skaper glede på norske arbeidsplasser. Faktoren mestring har nest størst effekt på den totale arbeidslysten, etter faktoren mening, sier Krifa og SMB Norge i rapporten.

Permittering under korona har senket arbeidslysten for mange

Ifølge rapporten er permittering under pandemien den største negative driveren.

Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa. FOTO: Krifa

– Vi ser at de som har vært permittert under pandemien scorer markant lavere på alle parametere enn de som ikke ble permittert, og at det er en klar sammenheng mellom permittering under pandemien og lavere arbeidslyst, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman, i en pressemelding.

Sykefravær gir enorme kostnader

– En god leder er ikke en selvfølge, men hvis man har en god leder, har det positiv innvirkning på arbeidslysten. Ledelsen har innflytelse på stort sett alle områder av arbeidslivet – helt fra den enkeltes arbeidsoppgaver og til å sørge for god stemning på arbeidsplassen, sier Krifa og SMB Norge i rapporten.

Joachim Dagenborg er kommunikasjonssjef i SMB Norge. Han peker blant annet på sammenhengen mellom arbeidslyst og sykefravær i rapporten.

God arbeidslyst har også en påvirkning på vår generelle livstilfredshet.

– Sykefravær er en enorm kostnad for norsk næringsliv generelt og for de mindre bedriftene spesielt. Vi har vært tydelige på at vi ønsker en restrukturering av hele sykelønnsordningen, men jobber parallelt med å angripe utfordringen fra andre sider, forklarer Dagenborg i pressemeldingen til SMB Norge.

Joachim Dagenborg er
Kommunikasjonssjef i SMB Norge. FOTO: SMB Norge

– Denne rapporten viser at det er flere enkle grep som bedriftene selv kan ta for å redusere kostnader knyttet til sykefravær.

Krifa og SMB Norge sier også avslutningsvis i rapporten at det er viktig å øke arbeidslysten.

– Å øke den gode arbeidslysten blant nordmenn er ikke bare viktig for livet på arbeidsmarkedet. God arbeidslyst har også en påvirkning på vår generelle livstilfredshet.

Noen funn fra undersøkelsen (kilde: SMB Norge):

Faktoren som har klart størst innvirkning på nordmenns arbeidslyst er «mening», opplevelsen av å bruke arbeidslivet på noe meningsfyllt.

Faktoren som har minst innvirkning på arbeidslysten er «ledelse». Dette var også faktoren som ble minst påvirket av pandemien.

Lønnsnivået til den ansatte hadde lite eller ingen påviselig effekt på arbeidslysten. Opplevelsen av å ha en «rettferdig lønn» hadde imidlertid en effekt på ansattes ønske om å skifte jobb.

Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom arbeidslyst og virksomhetens resultat. Høyere arbeidslyst blant de ansatte gir lavere sykefravær, høyere produktivitet og en bedre bunnlinje.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet på www.krifa.no eller www.dinbedrift.no

Faktaboks

God arbeidslyst indeksrapport 2022 er utarbeidet i partnerskap mellom Krifa og SMB Norge, i samarbeid med Respons Analyse.

KRIFA er en skandinavisk arbeidstakerorganisasjon som ble etablert i Danmark 1899 og som i dag har snaut 190 000 medlemmer.

SMB Norge er en interesseorganisasjon for små- og mellomstore bedrifter og har ca. 5 500 medlemsbedrifter over hele landet.

RESPONS ANALYSE er et fullservice rådgivnings- og analysebyrå som bidrar med både kvalitativ og kvantitativ innsikt.