Å måle sitt eget blodtrykk ved kjøkkenbordet hjemme i leiligheten på Grünerløkka i Oslo har blitt en viktig del av hverdagen til Elling Nyrønning. Kona Vibeke Voss følger med.
Å måle sitt eget blodtrykk ved kjøkkenbordet hjemme i leiligheten på Grünerløkka i Oslo har blitt en viktig del av hverdagen til Elling Nyrønning. Kona Vibeke Voss følger med. FOTO: Eli Maria Helland / Helsedirektoratet.

– Digitale løsninger skaper trygghet

– Jeg synes det er betryggende å vite at noen følger med på helsen min, forteller Elling Nyrønning (80) til Helsedirektoratet.

 

Helsedirektoratet forteller i sin artikkel at Elling deltar i programmet digital hjemmeoppfølging, som innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt.

Dialog og deling av data mellom han og helsepersonell skjer digitalt.

Akutte hjerteproblemer

Elling fikk akutte hjerteproblemer i 2019. Han slet også med andre helseproblemer i mange år.

På legevakten oppdaget de at det foregikk en akutt blødning mellom hjertekamrene. Dette krevde en omfattende operasjon, og Elling ble lagt i kunstig i koma.

Han våkner opp etter noen uker, og fikk operert inn en pacemaker et halvt år senere – som skal hjelpe med å opprettholde normal hjerterytme.

Det ble behov for tett oppfølging og mange besøk på sykehus

Tiden etterpå ble preget av komplikasjoner og en hverdag med strenge rutiner knyttet til målinger og tester, og behov for tett oppfølging og sykehusbesøk.

Etter hvert fikk han tilbud om digital hjemmeoppfølging, der lege og sykepleiere ved poliklinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo får tilgang til hans måledata.

I denne filmen forteller Elling og kona Vibeke Voss om hvordan de har hatt stor hjelp og nytte av medisinsk digitalt utstyr. Video: Helsedirektoratet.

Hva er digital behandling?

Digital hjemmeoppfølging er når pasienten følges opp av helsetjenesten i sitt hjem, forklarer Helsedirektoratet. De gjør avtalte målinger og svarer på spørsmål om sin helsetilstand via et nettbrett eller lignende, i tråd med en individuell oppfølgingsplan.

Helsepersonell tar kontakt ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene, og gir medisinsk faglig støtte og veiledning.

– Vi må ta i bruk teknologiske verktøy og endre måten vi jobber på fremover. Digital hjemmeoppfølging kan også i stor grad bidra til færre akutte sykehusinnleggelser og bedre samhandling mellom tjenestenivåene, forteller Siw Helene Myhrer. FOTO: Eli Maria Helland / Helsedirektoratet.

Digital hjemmeoppfølging ser ut til å kunne heve kvaliteten i helsetjenestene ved at brukerne får en tettere og mer helhetlig oppfølging. Effektene er overveiende positive, melder Helsedirektoratet.

Det å føle mestring og trygghet av egen sykdom gir bedre livskvalitet

Et av de tydeligste funnene er økt trygghet i hverdagen, og at brukerne opplever mer kontroll over egen helsesituasjon.

– Det å føle trygghet og mestring av egen sykdom gir bedre livskvalitet for personer med kronisk sykdom. Tjenesten gir pasientene både kunnskap om egen helse og støtte til å ta mer ansvar for egen helse, sier Siw Helene Myhrer, prosjektleder i Helsedirektoratet.


Oppdaget korona

Pensjonisten Elling forteller til Helsedirektoratet at testene han tar hver dag har blitt en viktig del av hverdagen. Det føles trygt, fordi han vet at flere følger nøye med på dataene han sender inn.

– Dette fikk jeg for eksempel oppleve da sykepleierne i Oslo kommune kunne se på de innsendte målingene at jeg hadde fått korona. Det ble heldigvis et mildt sykdomsforløp, og jeg kom meg raskt, sier han.

Elling får utdelt medisinsk utstyr slik at han kan ta egne tester. Slik som måling av oksygenmetning i blodet. FOTO: Eli Maria Helland / Helsedirektoratet

Vibeke Voss er gift med Elling og dermed hans nærmeste pårørende. For henne er det beroligende at mannen blir fulgt opp jevnlig via digitale kanaler.

Målet er at dette skal tas i bruk i alle helsefellesskap i landet

– Det er deilig å vite at noen følger med. Jeg tror nok programmet gjør at det er lettere for Elling å oppsøke helsehjelp når han trenger det, og det er fint å få en telefon fra kommunen når de ser noe uvanlig på testene som han sender inn, påpeker hun til Helsedirektoratet.

Tidligere i år lanserte Helsedirektoratet en ny tilskuddsordning på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Målet er at det skal tas i bruk i alle helsefellesskap i landet, og 15 samarbeidsprosjekter fra i alt 17 helsefellesskap har nå fått støtte. Nå blir det spennende å se hvordan de helt konkret vil jobbe med dette videre, avslutter Siw Helene Myhrer i saken fra Helsedirektoratet.


Innholdet i artikkelen er publisert med godkjenning fra Helsedirektoratet.