Steinar Fredheim er avdelingsdirektør i Merkur.
Steinar Fredheim er avdelingsdirektør i Merkur. FOTO: Merkur

— Nærbutikker gjør det attraktivt å bli boende i bygden

Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikt-Norge. Programmet blir forvaltet av Distriktssenteret, som Steinar Fredheim var med å etablere i 2008. Målet er å sikre folk i distriktene tilgang til nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. — Mange av butikkene er livsnerven og den sosiale møteplassen i lokalsamfunnet, sier Steinar Fredheim, avdelingsdirektør i Merkur.

I 2020 deltok Steinar Fredheim i vår podcast. Der snakket han om Merkur-butikkenes viktige rolle for attraktive lokalsamfunn for fastboende, næringsdrivende og besøkende.

Kundeserviceavisen har tatt en ny prat, for å høre status i dag.

— Fra pilotprosjektet med 8 butikker i 2020, så har vi i dag 40 Merkur-butikker som har investert i ny teknologi. Denne investeringen har vært avgjørende for overlevelsen av flere av butikkene, forteller Fredheim.

Nødvending generasjonsskifte

Fredheim har jobbet alle sine yrkesaktive år med utviklingsarbeid, og fikk etter hvert ansvaret for det statlige virkemidlet Merkur-programmet.

Merkur tilbyr opplæring og rådgivning, for å styrke distriktsbutikkenes lønnsomhet og gi innbyggerne bedre tjenester. Merkur forvalter også økonomiske støtteordninger til utvikling og investering i butikkene.

Steinar Fredheim under Kjøpmann 2022 på Gardermoen. FOTO: Camilla Haugland

— Jeg mener det var riktig å satse på ny teknologi i Merkur-butikkene, fordi jeg så en trend i mange nærbutikker: dårlig økonomisk utvikling, åpningstider som ikke var tilpasset kundene, og lange arbeidstider for ansatte, sier Fredheim.

Butikken er ofte den siste skansen i bygden, og kan gjøre det attraktivt å bli boende

— Det er også utfordringer knyttet til småsamfunnene. En aldrende befolkning, fraflytning og mangel på arbeidskraft. Butikken er ofte sisten skansen i bygden.

Fredheim forteller at det har vært avgjørende at butikker har investert og lagt om driften til delvis selvbetjent, eller delvis digitalt betjent butikk.

— Den unge generasjonen finner det ofte mer aktuelt å drive butikk i bygden med den nye teknologien.

Coop Marked Fjelli er en av Merkur-butikkene FOTO: Merkur 

En viktig møteplass

— Tilbakemelding fra mange butikkeiere er at de aldri ville klart denne type investering, eller overlevd, uten støtte fra Merkur. Så Merkur er et viktig distriktspolitisk virkemiddel, i forhold til om butikker overlever og utvikler seg, forteller Fredheim.

Med økende råvarepriser, strømpriser, nedgang i omsetning, og korona, sliter flere og flere butikker med å overleve.

— Mange av de minste butikkene genererer små økonomiske overskudd og har begrenset evne til egenfinansiering av utvikling og modernisering, sier Fredheim.

Økende råvarepriser, strømpriser og korona har gjort det vanskelig for flere bedrifter

— Nærbutikkene innehar samfunnskritiske funksjoner i lokalsamfunnet. Det er en møteplass, mange kan bo lengre hjemme, og kommunen kan spare penger og samtidig oppfylle kravene som tjenesteleverandør, ved for eksempel å bruke butikken som base for kommunale tjenester.

Logo til Merkur-programmet. FOTO: Merkur


Ny teknologi kan være redningen

— Kundeatferden har også endret seg gradvis i løpet av årene som har gått. Folk vil handle mye mer når det passer dem: etter middag, når du har hentet barna i barnehagen, på vei til hytten eller lignende, sier Fredheim.

— Ny teknologi slik vi kjenner den i dag, kan være et lite steg på veien til fremtidens nærbutikk, legger han til.

Hvorfor ikke la dem som virkelig trenger det, få teste ut den nye teknologien?

Fleksibiliteten til butikkdriverme kan bli større, de kan fokusere mer på kundene i tillegg til å nå flere utenom «vanlig» åpningstid.

— Hvorfor ikke la butikkene i lokalsamfunnet, som virkelig trenger det, være de første som får teste ut dette? Foreløpig har det vist seg å være svært positivt, sier Fredheim avslutningsvis til Kundeserviceavisen.


Podcast-episoden er laget i samarbeid med CustomerTrends. Første gang publisert 14.oktober 2020.

Hva er Merkur?

  • Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Programmet blir forvaltet av Distriktssenteret.
  • Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur har 10 konsulenter som gir kjøpmenn opplæring og rådgjeving.
  • Merkur arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som gir større lønnsomhet og gir innbyggerne i lokalsamfunnet betre tjenester.
  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringer knytt til dagligvarebutikk og drivstoffanlegg. Budsjettrammen for 2022 er på 61 millioner kroner.