Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. FOTO: Forbrukerrådet

Nå kan du kla­ge på Face­bo­ok, Drop­box og Net­flix

Nå har Norge fått en ny lov som gir forbrukeren rettigheter for alt fra apper og strømmetjenester til digitale spill, melder Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet forteller at som en del av EU sitt søkelys på bedre og mer dekkende forbrukerbeskyttelse har Norge nå innført digitalytelsesloven.

– De nye reglene lovfester grunnleggende forbrukerrettigheter for et stort antall digitale ytelser, og gjør forbrukerbeskyttelsen dekkende også i digitale flater, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Mye omfattes av loven

Digitalytelsesloven skal gi deg som forbruker og kunde rettigheter når du kjøper rene digitale ytelser.

Typiske slike digitale ytelser er abonnement på strømmetjenester for serier, film og lydbøker. Loven omfatter også kjøp av app, spill og programvare.

Snapchat, Whatsapp og Facebook vil også kunne omfattes av loven

– Det er ikke noe krav om at ytelsen lastes ned, og hvis du kjøper spillet eller programvaren på plate eller minnepinne vil loven fortsatt gjelder, sier Iversen.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. FOTO: Forbrukerrådet

– I tillegg vil loven kunne gjelde gratistjenester der du gir selskapet tilgang til flere personopplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig for å gi deg tjenesten. Dette vil i praksis føre til at tjenester som Snapchat, Whatsapp og Facebook vil kunne omfattes av loven.

Smartklokker, mobiltelefoner, biler og datamaskiner vil ikke omfattes av digitalytelsesloven, men forbrukerkjøpsloven.

Prisavslag og penger tilbake

Digitalytelsesloven stiller krav til at den digitale tjenesten du bruker skal være i tråd med krav til kvalitet og mengde.

– Avvik fra enten avtalen eller generelle kvalitetskrav gir leverandøren rett til å fikse feilene, og hvis det ikke skjer har du rett på pengene dine tilbake. Avvik kan for eksempel være at en direktestrømmet fotballkamp kuttes midt i eller at dataspillet du har lastet ned ikke kan brukes som følge av feil fra utviklerens side, sier Iversen.

Feil som skyldes manglende oppdateringer, kan gi deg pengene tilbake

Feil vil som regel vil gjelde mange kunder, og det er viktig å gi beskjed om feil når du oppdager dem.

– En ny regel i loven sier at du har rett på erstatning for ulemper som ikke har en direkte økonomisk verdi. Dette er en positiv utvikling, der forbrukere kan få kompensasjon for ulemper som skyldes feil i tjenesten, sier Iversen.

Den nye loven stiller også krav til oppdateringer. Oppdateringene skal være gratis og du skal få beskjed når de er tilgjengelige. Feil grunnet manglende oppdateringer kan gi deg pengene tilbake.

FOTO: Karolina Grabowska, Pexels

Ett klikk unna

Forbrukerrådet har tidligere avdekket at det er vanskelig å si opp løpende abonnementer på digitale tjenester, som for eksempel strømmetjenester. I tillegg er det lett å miste oversikten over hvor du har abonnementer.

– Digitalytelsesloven har nye regler om bindingstid, og setter i praksis en øvre grense på 6 måneder for vanlig bindingstid. Du skal få en fordel ved å binde deg, for eksempel lavere pris, sier Iversen.

Hvis du kan inngå avtalen med ett klikk, bør du også kunne si opp med ett klikk

For løpende avtaler uten bindingstid skal du varsles minst hver 6. måned om at avtalen løper, og du skal kunne si opp med rimelig varsel.

Hvis du sier opp har du rett på refusjon av avtaletiden som gjenstår.

– Dette vil kunne bidra til at flere forbrukere får bedre oversikt over hvilke tjenester de betaler for, og vil nok også sørge for at flere sier opp tjenester de ikke lenger bruker eller vil ha, sier Iversen.

– Forbrukerrådet mener det må være like lett å si opp en avtale som det var å inngå den. Hvis du kan inngå avtalen med ett klikk, bør du også kunne si opp med ett klikk, sier Iversen avslutningsvis.