May Line Holand er en av kundebehandlerne på telefon i Brønnøysundregisteret.
May Line Holand er en av kundebehandlerne på telefon i Brønnøysundregisteret. FOTO: Brønnøysundregistrene

– Vi har som mål at brukeren skal finne, forstå og få til selv

De to siste årene har Brønnøysundregistrene arbeidet målrettet for at brukerne skal få raskere svar, med færre kontaktpunkter. – Lykkes vi med dette leverer vi bedre kundeservice til våre brukere, sier Karianne Ovesen Warholm. Hun er underdirektør registerdrift i Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene jobber hver dag for å legge til rette for at ansatte i førstelinjen skal ha det bra på jobb, at kompetansen løftes og at saksbehandling skal gå hurtig for brukerne.

– Vi prøver å imøtekomme våre brukere på en god og profesjonell måte, sier Warholm.

Målrettet arbeid

– Brønnøysundregistrene har ikke et eget kundesenter, men vi har mange flotte og dyktige saksbehandlere som også besvarer telefoner til ulike registre. De to siste årene har vi arbeidet målrettet for at våre brukere raskere få svar og med færre kontaktpunkt, forteller Warholm.

– Dette har vi gjort ved å øke kompetansen til de som besvarer telefon, og vi har flere målrettede tastevalg til ulike registre.

Vi har kursing for medarbeidere som ofte mottar vanskelige samtaler

Karianne Ovesen Warholm er underdirektør registerdrift i Brønnøysundregisteret. FOTO: Brønnøysundregistrene

Warholm forklarer at de som sitter i førstelinjen hver morgen har et kort møte, der de deler informasjon og ulike problemstillinger seg imellom og med ledelsen.

– Det er også opprettet flere digitale kanaler for deling av informasjon og spørsmål. Vi har også hatt kursing for de av våre medarbeidere som ofte mottar vanskelige samtaler, sier hun.

– Det vil også bli gjennomført flere slike kompetanseløft for de som møter våre brukere på telefon, både for å kunne styre samtalene, men også imøtekomme våre brukere på en god og profesjonell måte.

– Lykkes vi, leverer vi bedre kundeservice

Den siste brukerundersøkelsen viste at det var nettsiden brreg.no som var brukernes foretrukne kanal, etterfulgt av ulike søkemotorer og telefon.

 – I 2022 besvarte vi cirka 130 000 telefoner og 65 000 e-poster. Vi ser nå en kraftig økning i oppslag i våre data og oppslag på våre nettsider. 99,9 % av de som har behov for opplysninger om data i våre registre gjør dette via digitale kanaler, sier Warholm.

Registrering i våre registre gir publisitet, kontrollerbarhet og legitimitet

 – Vi har en ambisjon om 100 % digital registerforvaltning i hele vår verdikjede fra innrapportering, kontroll og tilgjengeliggjøring av data.

Den samme ambisjonen har de i sin veiledning, der de har som mål at brukeren skal finne, forstå og få til selv.

– Lykkes vi med dette leverer vi bedre kundeservice til våre brukere, legger Warholm til.

May Line Holand er en av kundebehandlerne på telefon i Brønnøysundregisteret. FOTO: Brønnøysundregistrene

Svar med én gang

– Brukerne våre ønsker i stor grad å få godkjent sin sak, da registrering i våre registre gir publisitet, kontrollerbarhet og legitimitet. Vår digitale veiledning består blant annet av enkle veiledningstekster i våre skjemaer, slik at brukeren i større grad får godkjent sin sak, forteller Warholm.

Hun legger til at digital innsendelse og helautomatisk saksbehandling fører til at deres vedtak offentligjøres raskere enn tidligere.

Tidligere tok det fire dager før man fikk svar på tinglysning, nå får du svar med én gang

Hun forklarer videre at Løsøreregisteret er den første registertjenesten på deres nye register-plattform.

– For banker, finansinstitusjoner og offentlig sektor vil en god tilpasning av Brønnøysundregistrenes digitale løsninger gi langt hurtigere saksbehandling, og bedre og raskere brukeropplevelser, sier Warholm.

– Tidligere tok det fire dager før man fikk svar på en tinglysning, nå får du svar med én gang, legger hun til avslutningsvis.

 

Hva er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene utvikler og drifter tjenester som gjør kontakten med det offentlige enklere.

De er 430 medarbeidere som jobber for å gjøre hverdagen enklere for alle. De fleste av jobber i Brønnøysund, men de har også medarbeidere som jobber i Narvik og Oslo.

Brønnøysundregistrenes registervirksomhet skal føre til at registrerte data i størst mulig grad og til enhver tid er sikre og korrekte. De skal også bidra til en økt digital registerforvaltning, og løsninger som gir økt digital samhandling med og mellom ulike aktører i samfunnet. (Kilde: Brreg)