Terje Aarbog er administrerende direktør i DHL Express Norge.
Terje Aarbog er administrerende direktør i DHL Express Norge. FOTO: Bærum Foto AS

– Medarbeiderne er ryggraden i selskapet

Terje Aarbog har over 32 års erfaring i logistikkbransjen, og er i dag administrerende direktør i DHL Express Norge. DHL ble i 2022 kåret som verdens beste arbeidsplass, for andre året på rad. Han mener at nøkkelen til suksessen er medarbeiderne. – Å være blant toppen av Norges beste arbeidsplasser, er en fantastisk bekreftelse på det vi får til sammen, sier Aarbog. 

Kundeserviceavisen har fått et raskt intervju med en travel toppleder i en verdensomspennende virksomhet.

De jobber systematisk og strukturert for å skape gode arbeidsforhold for sine medarbeiderne, som igjen skal levere gode kundeopplevelser og bygge sterke kunderelasjoner.

Kan du fortelle litt om hvilket fokus dere har på egne medarbeidere?

– For DHL Express er det viktig at de ansatte kommer på jobb med glede, og at de føler seg verdsatt for innsatsen de gjør. I tillegg er det viktig for oss at våre ansatte får mulighet til å utvikle seg og realisere sitt fulle potensiale, sier Aarbog.

– At vi er en arbeidsplass med rom for mangfold som medarbeiderne er stolte av, der de føler at jobben de gjør har større betydning enn å bare være en jobb.

Terje Aarbog er administrerende direktør i DHL Express Norge. FOTO: Linda Bengtsson, DHL Express

Et viktig verktøy

Hvilken effekt på kulturen er det å vinne Great Place to Work?

– Å ha motiverte ansatte er den første av fire pilarer som selskapets «FOCUS-strategi» bygger på, og om skal gi selskapet helhet og samhold «As One».

Her mener Aarbog da at hver enkelt medarbeider er avgjørende, for å kunne nå et felles mål.

Medarbeiderundersøkelse er blitt et av DHL Express sine viktigste verktøy

– Å være blant toppen av Norges beste arbeidsplasser, er en fantastisk bekreftelse på det vi får til sammen – «As One» – i DHL Express Norge! sier han.

– Nøkkelen til suksess er medarbeiderne, det er de som er selve ryggraden i selskapet, sier Terje Aarbog, FOTO: DHL Express

– For å forbedre innsikten i hvor vi står, og bli vurdert i forhold til andre gode virksomheter, har vi inngått et langsiktig samarbeid med Great Place to Work® Institute*. Vi gjennomfører en av verdens mest utbredte kultur- og medarbeiderundersøkelser. Vurderingen samler medarbeidernes opplevelse av de ulike aspektene ved å arbeide her, forklarer Aarbog.

Derfor understreker toppsjefen at medarbeiderundersøkelsen er blitt et av DHL Express sine viktigste styrings- og utviklingsverktøy.

Som selskap ser vi derfor viktigheten av å investere i våre ansatte

– Gjennom undersøkelsen får vi viktige tilbakemeldinger som det systematisk iverksettes tiltak for å støtte oppunder. Dette skaper engasjement, kunnskap og tillit fra de ansatte, som igjen utvikler gode økonomiske resultater for selskapet, forteller Aarbog entusiastisk.

Motivasjon gir kvalitet

Hvor viktig er det med engasjement fra toppledelsen i dette arbeidet?

– Selskapene som topper listen i Great Place to Work kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. Det er viktig å ta hver enkeltes helse på alvor, bygge gjensidig tillit, kommunisere åpent og demonstrere at virksomheten bidrar positivt i samfunnet, understreker han.

– Det er viktig at de ansatte kommer på jobb med glede, at de føler seg verdsatt for innsatsen de gjør, mener Terje Aarbog. FOTO: DHL Express

– Spesielt dagsaktuelt er medarbeidernes mentale helse og en større grad av fysisk trygghet. Psykisk og følelsesmessig sunt arbeidsmiljø, ledelsens oppriktige interesse for den enkelte og støtte fra kollegaer er fellestrekk blant årets vinnere, sier Aarbog.

At vi holder oss høyt i toppen gir en følelse av stolthet og glede hos alle medarbeidere

Til slutt, hvordan påvirker tilfredse medarbeidere servicenivået i forhold til kundene?

– Motiverte og fornøyde ansatte leverer høy servicekvalitet. De gjør det lille ekstra som skaper kundelojalitet og differensierer oss i markedet, som igjen leder til et profitabelt nettverk. Som selskap ser vi derfor viktigheten av å investere i våre ansatte, og vi jobber kontinuerlig med forbedringer, noe som da påvirker kundetilfredshet og vår bunnlinje, forteller Aarbog.

– At vi holder oss høyt i toppen blant Norges beste arbeidsplasser, gir en følelse av stolthet og glede hos alle medarbeidere i DHL Express! legger han entusiastisk til avslutningsvis.

Motiverte og fornøyde ansatte leverer høy servicekvalitet. FOTO: DHL Express

Hva er DHL?

DHL er det ledende selskapet innenfor logistikk globalt.

DHL er del av Deutsche Post DHL Group.

Med over 380 000 ansatte i mer enn 220 land har DHL posisjonert seg som “The logistics company for the world”.