Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad.
Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad. FOTO: Parat

Viktig seier for hotell- og restaurantansatte i Norge

«Har ansatte rett på å beholde tips uten at arbeidsgiver forsyner seg?» var det store spørsmålet i 2022. Nye skatteregler i 2019 førte til at arbeidsgiver behandlet tips som lønn. Parats medlemmer blant hotellansatte vant i 2022 en sak i lagmannsretten for retten til å beholde all tips. Arbeidsgiver anket til Høyesterett, men nå er det satt punktum i saken.

Bakgrunnen for saken er nye skatteregler som ble innført av Solberg-regjeringen i kraft fra 1. januar 2019.

FriFagbevegelse forteller at arbeidsgivere da måtte melde inn penger til myndighetene, trekke forskuddsskatt og beregne arbeidsgiveravgift av pengene.

En gave — ikke ytelse til virksomhet

«Historisk har tips alltid gått uavkortet til arbeidstakerne, og gjestenes hensikt er å gi arbeidstakerne en gave. De nye reglene om skatte- og avgiftsmessig behandling av tips som trådte i kraft 1. januar 2019, endret ikke dette. Lovgiver har ikke ment å omdefinere tips fra å være en gave til arbeidstakerne til å være en ytelse til virksomheten.« skriver Høyesterett i et referat fra rettssaken.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat kan nå melde at deres medlemmer blant hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett.

Avgjørelsen har stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, sier saken gjelder retten til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader.

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad. FOTO: Parat

Parat har representert sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel, det samme har LO/Fellesforbundet gjort for sine medlemmer på Hotel Bristol.

– Høyesterett har kommet frem til at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge denne dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av den såkalte styringsretten. Avgjørelsen har stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sier Kambestad.

FOTO: Pexels

Kundenes valg

Parat-advokaten er glad for Høyesteretts avgjørelse i saken.

– Høyesterett har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Dette er et viktig prinsipp, der hotell- og restaurantarbeidere nå endelig har vunnet frem, sier Kambestad.

Tips er noe kundene gir til ansatte som en påskjønnelse for godt utført arbeid

«Før 1924 hadde servitørene bare inntekt ved gjestenes tips», skriver Høyesterett. Videre skriver de:

«Deretter var den tariffavtalte ordningen i en periode fra 1924 til 1936 at servitørene skulle ha serveringspenger med 10 prosent av det regningen lød på, mens det var forbud mot tips (…) Etter opphevelsen av forbudet i 1936, har det utviklet seg en utbredt praksis med at kunder frivillig gir tips til servitører.» skriver Høyesterett.

Unn Kristin Olsen, Leder i Parat. FOTO: Parat

Parat-leder, Unn Kristin Olsen, sier hun har vært forundret over at arbeidsgiverne ikke har latt tips-penger tilhøre arbeidstakerne.

– Tips er noe kundene gir til ansatte på hoteller og restauranter som en påskjønnelse for godt utført arbeid. Selvfølgelig skal all inntekt beskattes, nå har endelig Høyesterett bekreftet at arbeidsgiver ikke kan stikke av med store deler av disse pengene, sier Olsen avslutningsvis.

Referat fra Norges Høyesterett, etter rettssaken 20.april 2023:

Her er et lite utdrag fra referatet til Høyesterett:

«Saken gjelder spørsmålet om to arbeidsgivere kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i tips som arbeidstakerne har mottatt fra gjester. Ved Oslo Plaza Hotel AS (Plaza) og Hotel Bristol AS (Bristol) i Oslo mottar flere grupper av arbeidstakere tips fra gjester. Frem til 1. januar 2019 har tipsen vært fordelt uavkortet mellom arbeidstakerne.

Den 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i bokføringsforskriften og i skatte- og avgiftsreglene som medførte nye forpliktelser for arbeidsgiverne ved behandlingen av tips.

Den 24. november 2020 tok 16 arbeidstakere ved Plaza ut søksmål mot selskapet med påstand om at hotellets praksis med å trekke sosiale kostnader og administrasjonskostnader fra arbeidstakernes tips, var ulovlig.

Oslo tingrett avsa 7. juni 2021 dom hvor Plaza og Bristol ble frifunnet. Sakskostnader ble ikke idømt i noen av sakene. Arbeidstakerne ved Plaza og Bristol anket til lagmannsretten.»