Mona Lavik, Regionleder / Partner i Bemanningsbyraaet i Bergen.
Mona Lavik, Regionleder / Partner i Bemanningsbyraaet i Bergen. FOTO: Bemanningsbyraaet

– Å finne den riktige kandidaten er vår viktigste oppgave

Bransjen utvikler seg stadig, og det er derfor alltid behov for dyktige folk på kundeservice. Hva er status per i dag rundt rekruttering? Er kundeservice et attraktivt yrke blant jobbsøkere? Og hva med regjeringens endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak? Vi har tatt en prat med regionleder i Bemanningsbyraaet, Mona Lavik, for å høre litt om dagens status i rekrutteringsbransjen.

Hvordan er status for rekruttering inn til kundeservice per i dag?

– Vi opplever at det er et godt marked for de som ønsker å jobbe innenfor kundeservice i dag og opplever bra tilgang til kandidater, forteller Lavik.

– Det finnes mange kandidater, men det å finne de riktige, og de som passer, er vår viktigste oppgave. Vi har egne rådgivere som kontinuerlig har fokus på å identifisere personer som vil passe til å jobbe innen kundeservice.

Mona Lavik, Regionleder / Partner i Bemanningsbyraaet i Bergen.

Er kundeservice et attraktivt yrke blant jobbsøkere?

– Det er mange som trives godt med å jobbe innen kundeservice og tror også en del opplever at det er mye mer omfattende enn en kanskje tenkte før en startet. Det å jobbe innen kundeservice er krevende, samtidig som det gir gode utviklingsmuligheter, sier Lavik.

Vi har en stor andel av våre ansatte utleid på kundeservice

– Når vi er i dialog med aktuelle kandidater og forteller mer inngående om hva jobben innebærer og hva det vil si å jobbe innen kundeservice  merker vi at folk syns det blir mer attraktivt. Det er noen bransjen som er mer attraktiv enn andre og det er ulikheter på lønn, reisevei og andre betingelser.

Illustrasjonsbilde av ansettelse, jobbintervju. FOTO: Pexels

Lavik forteller at de har en stor andel av sine ansatte utleid på kundeservice.

– Det er alltid bra å ha på CV-en at du har jobbet innen kundeservice, du lærer mye og det gir gode utviklingsmuligheter. Det er ofte høye krav til effektivitet, mersalg og arbeid under press, sier hun.

– Jobben er ikke for alle, men du får en veldig god erfaring med deg videre i yrkeslivet. Du må like å prate med mennesker, løse utfordringer og være imøtekommende og vennlig selv med vanskelige kunder.

Kundeservice er veldig flinke til å gi unge mennesker muligheten til å utvikle seg

Hvem er det som stort sett ansettes innenfor kundeservice, ut ifra det dere ser av alder, bakgrunn, utdanning og lignende?

– Det er ulikheter i ulike bransjer, men det er flest kandidater som har 0-3 års arbeidserfaring. Så kundeservice er veldig flinke til å gi unge mennesker muligheten til å utvikle seg. Men det kommer også an på hvilke fagområde det er innen kundeservice, forklarer Lavik.

– Noen krever mer erfaring enn andre både når det gjelder utdannelse og arbeidserfaring.

Illustrasjonsbilde av kundesenter. FOTO: Unsplash, Arlington Research

Regjeringen har innført flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Hva tenker du rundt dette?

– Jeg føler det er mer en ideologisk beslutning enn noe annet, både mennesker og bedrifter har behov for en fleksibilitet som de nå får vesentlig redusert. Videre er det veldig mange som har fått en mulighet til å vise seg frem, som de nå mister. Vi ser på dette som veldig trist for alle parter og gleder oss til Erna Solberg er tilbake, sier Lavik.

Hun legger til at de skal fortsette å være en god samarbeidspartner for sine kunder, og har flere løsninger som de mener vil bli tatt godt imot i markedet.

– Kundeservice er et satsingsområde for oss, så vi forventer at det kommer til å utvikle seg positivt også i 2023, legger hun til avslutningsvis.

.


 Denne saken ble første gang publisert 03. februar 2023